LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Burgerlijke stand (Titel 4, Boek 1 B.W.)Verklaring voor recht over rechtsgeldigheid van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11, Titel 4, Boek 1 B.W.)

Inleiding verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak

In Titel 4 van Boek 1 B.W. is de burgerlijke stand geregeld. Afd. 11, Titel 4 van Boek 1 B.W. bevat 7 bepalingen over de aanvulling van de akten van de burgerlijke stand (art. 1:26 B.W. tot en met art. 1:26f B.W.).

Verklaring voor recht van buitenlandse akte uitspraak en inschrijving daarvan in registers burgerlijke stand

Het gaat hierbij – in het kader van Titel 4 – om akten en uitspraken, waarvan de belanghebbende wil dat die worden ingeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Art. 1:26 B.W. bepaalt daartoe, dat ieder die daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, de rechtbank kan verzoeken een verklaring voor recht af te geven dat een op hem betrekking hebbende, buiten Nederland opgemaakte akte of gedane uitspraak overeenkomstig de plaatselijke voorschriften door een bevoegde instantie is opgemaakt of gedaan en naar zijn aard vatbaar is voor opneming in een Nederlands register van de burgerlijke stand.

Deze bepalingen worden nog nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 18-02-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.