Pagina inhoud

  Burgerlijke stand (Titel 4, Boek 1 B.W.)

  Inleiding burgerlijke stand

  Titel 4 van Boek 1 B.W. is het register van de burgerlijke stand geregeld. De regeling omvat maar liefst 14 afdelingen:

  De ambtenaar van de burgerlijke stand (Afd. 1) (art. 1:16 B.W. t/m art. 1:16d B.W.)

  De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan (Afd. 2) (art. 1:17 B.W. t/m art. 1:17c B.W.)

  Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten (Afd. 3) (art. 1:18 B.W. t/m art. 1:18d B.W.)

  De akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita (Afd. 4) (art. 1:19 B.W. t/m art. 1:19k B.W.)

  Latere vermeldingen burgerlijke stand (Afd. 5) (art. 1:20 B.W. t/m art. 1:20g B.W.)

  Akten van inschrijving in het register van de burgerlijke stand van bepaalde rechterlijke uitspraken (Afd. 6) (art. 1:21 B.W.)

  De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels (Afd. 7) (art. 1:21 B.W. t/m art. 1:22a B.W.)

  De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (Afd. 8) (art. 1:23 B.W. t/m art. 1:23c B.W.)

  De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van inschrijvingen (Afd. 9) (art. 1:24 B.W. t/m art. 1:24b B.W.)

  De inschrijving van buitenlandse akten in het register van de burgerlijke stand en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte (Afd. 10) (art. 1:25 B.W. t/m art. 1:25g B.W.)

  De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11) (art. 1:26 B.W. t/m art. 1:26e B.W.)

  Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting (Afd. 12) (art. 1:27 B.W. t/m art. 1:27c B.W.)

  Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13) (art. 1:28 B.W. t/m art. 1:28c B.W.)

  De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14) (art. 1:29 B.W. t/m art. 1:29f B.W.)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 28-07-2023]

  Pagina inhoud

   Burgerlijke stand (Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Inleiding burgerlijke stand

   Titel 4 van Boek 1 B.W. is het register van de burgerlijke stand geregeld. De regeling omvat maar liefst 14 afdelingen:

   De ambtenaar van de burgerlijke stand (Afd. 1) (art. 1:16 B.W. t/m art. 1:16d B.W.)

   De registers van de burgerlijke stand en de bewaring daarvan (Afd. 2) (art. 1:17 B.W. t/m art. 1:17c B.W.)

   Akten van de burgerlijke stand en partijen bij deze akten (Afd. 3) (art. 1:18 B.W. t/m art. 1:18d B.W.)

   De akten van geboorte, van overlijden en de akten houdende attestaties de vita (Afd. 4) (art. 1:19 B.W. t/m art. 1:19k B.W.)

   Latere vermeldingen burgerlijke stand (Afd. 5) (art. 1:20 B.W. t/m art. 1:20g B.W.)

   Akten van inschrijving in het register van de burgerlijke stand van bepaalde rechterlijke uitspraken (Afd. 6) (art. 1:21 B.W.)

   De bewijskracht van akten van de burgerlijke stand alsmede van afschriften en uittreksels (Afd. 7) (art. 1:21 B.W. t/m art. 1:22a B.W.)

   De openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand (Afd. 8) (art. 1:23 B.W. t/m art. 1:23c B.W.)

   De aanvulling van de registers van de burgerlijke stand en de verbetering van inschrijvingen (Afd. 9) (art. 1:24 B.W. t/m art. 1:24b B.W.)

   De inschrijving van buitenlandse akten in het register van de burgerlijke stand en de rechterlijke last tot het opmaken van een vervangende akte van geboorte (Afd. 10) (art. 1:25 B.W. t/m art. 1:25g B.W.)

   De verklaring voor recht omtrent de rechtsgeldigheid in Nederland van een buitenlandse akte of uitspraak (Afd. 11) (art. 1:26 B.W. t/m art. 1:26e B.W.)

   Voorziening tegen de weigering tot het opmaken van een akte van de burgerlijke stand of tot een andere verrichting (Afd. 12) (art. 1:27 B.W. t/m art. 1:27c B.W.)

   Wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (Afd. 13) (art. 1:28 B.W. t/m art. 1:28c B.W.)

   De Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Afd. 14) (art. 1:29 B.W. t/m art. 1:29f B.W.)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 18-02-2022; laatste bewerking 28-07-2023]

   Burgerlijke stand (Titel 4, Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!