LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Jaarrekening en bestuursverslag (Titel 9, Boek 2 B.W.)Rechtspleging inzake de jaarrekening (Afd. 16, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Rechtspleging inzake de jaarrekening (Afd. 16, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding rechtspleging inzake de jaarrekening

In Afd. 16, Titel 9, Boek 2 B.W. geeft de wet enkele bepalingen over procedures inzake het jaarrekeningenrecht. Deze afdeling bevat 9 bepalingen (art. 2:447 B.W. tot en met art. 2:455 B.W.).

De bevoegde rechter is de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof in Amsterdam. Zie over deze kamer ook de pagina Wet op de rechterlijke organisatie.

Deze bepalingen worden nader uitgewerkt.

Auteur & Last edit

[MdV, 17-03-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.