LawyrupBurgerlijk wetboekVerbintenissenrecht (Boek 6 B.W.)Verbintenissen in het algemeen (Titel 1, Boek 6 B.W.)Pluraliteit van schuldeisers (Afd. 3, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Pluraliteit van schuldeisers (Afd. 3, Titel 1, Boek 6 B.W.)

Inleiding pluraliteit van schuldeisers

Schuldenaren kunnen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor bepaalde schulden, krachtens overeenkomst of krachtens de wet. Zie de pagina Hoofdelijkheid van schuldenaren. Omgekeerd kan het ook voorkomen, dat er meerdere schuldeisers zijn voor dezelfde verbintenis. De wet noemt dit pluraliteit.

De pluraliteit van schuldeisers is geregeld in Afd. 3, Titel 1, Boek 6 B.W.. Deze afdeling kent slechts twee bepalingen: art. 6:15 B.W. en art. 6:16 B.W..

In beginsel aanspraak voor gelijke delen

Wanneer de vordering ter zake van een verbintenis toekomt aan meerdere schuldeisers, dan heeft ieder van hen aanspraak voor een gelijk deel. Uit de wet of overeenkomst (*) kan voortvloeien, dat dit anders ligt en er een aanspraak voor ongelijke delen is, of dat zij gezamenlijk één vorderingsrecht hebben (art. 6:15 B.W.). (* Zelfs breder: ook gewoonte of andere rechtshandeling dan overeenkomst) .

Aan dit laatste wordt in lid 2 meteen invulling gegeven: is de prestatie ondeelbaar of valt het recht daarop in een gemeenschap, dan hebben zij gezamenlijk één vorderingsrecht. Zie ook de pagina gemeenschap. Dit laatste tenzij de schuldenaar niet wist of behoefde te weten dat dit recht van die gemeenschap ging deel uitmaken (lid 3).

Auteur & Last edit

[MdV, 16-08-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.