Verdragen vervoersrecht

Verdragen vervoersrecht

Een aantal internationale verdragen op het gebied van internationaal vervoersrecht wordt – zonder volledig te willen zijn – op de subpagina’s van deze pagina besproken.

Verdragen zeerecht

In het zeerecht zijn er verschillende verdragen gesloten, met name rond de gevolgen van aansprakelijkheid in verband met aanvaringen en andere ongelukken op zee.

Internationaal karakter

Uit de aard der zaak hebben aansprakelijkheidsvraagstukken in het zeerecht al gauw een internationaal karakter: een zeeschip begeeft zich immers in beginsel buiten de landsgrenzen, en komt daar – ook bij een ongeluk – in aanraking met schepen uit alle windstreken, vaart langs vreemde kusten en begeeft zich in buitenlandse havens, waar van alles mis kan gaan.

Vandaar ook dat veel landen belang hebben bij internationale verdragen inzake de beperking van aansprakelijkheid in het zeerecht. Er zijn verschillende (ook inmiddels niet meer van kracht zijnde) verdragen te noemen:

– het Brussels Beperkingsverdrag van 1924;
– het Brussels Beperkingsverdrag van 1957;
– het Londens Limitatieverdrag van 1976 en het Protocol van 1996 bij het Londens Limitatieverdrag (zie de pagina Londens Limitatieverdrag);
– het HNS verdrag inzake aansprakelijkheid voor schade door ongelukken met olietankers.

Zie voor meer achtergronden over een aantal van deze verdragen in een publicatie op de website van de RUG.

Verdrag schade als gevolg van olierampen

Ook is er een verdrag tot stand gekomen met betrekking tot milieurampen met olie als gevolg van scheepsongelukken met olietankers (het HNS Verdrag).

Auteur & Last edit

[MdV, 30-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.