LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Algemeen deel verkeersmiddelen en vervoer (Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

Algemeen deel verkeersmiddelen en vervoer (Hoofdstuk I, Boek 8 B.W.)

Inleiding algemeen deel verkeersmiddelen en vervoer

Hoofdstuk I, Boek 8 B.W. bevat de algemene bepalingen van een specialistisch rechtsgebied, het vervoersrecht. Boek 8 B.W. geeft regels voor zeevaart, binnenvaart, wegvervoer, luchtvaart en vervoer over het spoor. Het wetboek is opgedeeld in verschillende onderdelen, ingedeeld naar elke soort van vervoer.

Deze onderdelen hebben geen benaming (zoals Titel, Boek of Afdeling). In wetten.overheid worden deze aangeduid als hoofdstuk. Het eerste Hoofdstuk bevat algemene bepalingen die voor alle afzonderlijke vormen van vervoersrecht gelden. Deze onderdelen heten dan weer wel Titel, en worden door heel Boek 8 doorgenummerd.

Hoofdstuk I Boek 8 B.W. kent twee Titels:

Algemene bepalingen vervoersrecht (Titel 1)

Algemene bepalingen betreffende vervoer (Titel 2)

Zie over de inbedding van Boek 8 B.W. en eventuele samenloop met algemene regels van verbintenissenrecht en overeenkomstenrecht ook de hoofdpagina van Boek 8 B.W..

Auteur & Last edit

[MdV, 21-01-2021; laatste bewerking 27-05-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.