LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)

Verkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)

Inleiding verkeersmiddelen en vervoer

Boek 8 B.W. regelt een specialistisch rechtsgebied, het vervoersrecht. Het wetboek geeft regels voor zeevaart, binnenvaart, wegvervoer, luchtvaart en vervoer over het spoor.

Boek 8 B.W. bevat de volgende 7 Hoofdstukken:

1. Algemene bepalingen (Hoofdstuk I)
2. Zeerecht (Hoofdstuk II)
3. Binnenvaartrecht (Hoofdstuk III)
4. Wegvervoersrecht (Hoofdstuk IV)
5. Luchtrecht (Hoofdstuk V)
6. Vervoer langs spoorstaven (Hoofdstuk VI)
7. Slotbepalingen (Hoofdstuk VII)

Boek 8 B.W. (de wet geeft deze geen benaming, zoals “Titel” o.i.d.). Op wetten.overheid worden deze aangeduid als “Hoofdstuk”. In totaal kent Boek 8 B.W. verdeeld over deze Hoofdstukken 20 Titels, om af te sluiten met een Slotbepaling.

De bespreking van Boek 8 B.W. op Lawyrup is nog summier en zal gaandeweg worden uitgebreid.

Het vervoersrecht kent ook eigen procesrecht. Zie Titel 1, Boek 3 Rv. dat een aantal specifieke bepalingen geeft over procedures met betrekking tot procedures betreffende verkeersmiddelen en vervoer (zie de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

Parlementaire geschiedenis vervoersrecht

Het vervoersrecht heeft ook wat betreft de totstandkoming een geheel eigen traject doorlopen. Boek 8 B.W. is al voor de inwerkingtreding van de algemene delen van Boek 3, Boek 5 en Boek 6 B.W. als “voortrein” in werking getreden. Het wetsontwerp is destijds voorbereid door de Commissie Schadee.

Auteur & Last edit

[MdV, 21-02-2020; laatste bewerking 21-01-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.