LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Slotbepalingen vervoersrecht (Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

Slotbepalingen vervoersrecht (Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W.)

Inleiding slotbepalingen vervoersrecht

Hoofdstuk VII, Boek 8 B.W. geeft enkele slotbepalingen voor het vervoersrecht. Dit Hoofdstuk omvat de laatste Titel 20, en dan nog een algemene slotbepaling. Bij elkaar ruim 136 artikelen, verdeeld over 13 Afdelingen.

Inbedding in het burgerlijk recht

Het Burgerlijk recht is een samenhangend geheel. In de wel op Lawyrup behandelde onderdelen van het vermogensrecht en het procesrecht wordt vaak verwezen naar andere Boeken van het B.W..

In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht. Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

Inhoud Titel 20 Boek 8 B.W.

Afd. 1 Algemene bepalingen verjaring en verval rechtsvorderingen vervoersrecht (art. 8:1700 B.W. tot en met art. 8:1702 B.W.);

Afd. 2 Verjaring en verval rechtsvorderingen goederenvervoer (art. 8:1710 B.W. tot en met art. 8:1727 B.W.);

Afd. 3 Verjaring en verval rechtsvorderingen bijzondere overeenkomsten scheepsvervoer (art. 8:1730 B.W.);

Afd. 4 Verjaring en verval rechtsvorderingen overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen (art. 8:1740 B.W. en (art. 8:1741 B.W.));

Afd. 5 Verjaring en verval rechtsvorderingen personenvervoer (art. 8:1750 B.W. tot en met art. 8:1754 B.W.);

(Afd. 6 ontbreekt)

Afd. 7 Bepalingen verjaring rechtsvorderingen bij rederij (art. 8:1770 B.W.);

Afd. 8 Verjaring rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper (art. 8:1780 B.W.);

Afd. 9 Verjaring rechtsvorderingen aanvaring (art. 8:1790 B.W. tot en met art. 8:1794 B.W.);

Afd. 10 Verjaring rechtsvorderingen hulpverlening (art. 8:1820 B.W.);

Afd. 11 Verjaring rechtsvorderingen avarij-grosse (art. 8:1830 B.W. tot en met art. 8:1832 B.W.);

Afd. 12 Verjaring rechtsvorderingen gevaarlijke stoffen (art. 8:1833 B.W. en art. 8:1833a B.W.);

Afd. 12a Verjaring rechtsvorderingen wrakopruiming (art. 8:1833b B.W.);

Afd. 13 Verjaring rechtsvorderingen luchtrecht (art. 8:1834 B.W. tot en met art. 8:1836 B.W.).

Algemene slotbepaling vervoersrecht

De algemene slotbepaling (die geen nummer heeft, maar komt na art. 8:1836 B.W.) kent twee artikelleden.

In Lid 1 wordt bepaald, dat de Algemene Termijnenwet niet geldt voor de volgende Afdelingen van Boek 8 B.W.:

– Titel 5, Afd. 2 (Overeenkomst goederenvervoer over zee);
– Titel 5, Afd. 4 (Enige bijzondere overeenkomsten in het zeerecht);
– Titel 10, Afd. 2 (Overeenkomst goederenvervoer over binnenwateren), en
– Titel 10, Afd. 4 (Enige bijzondere overeenkomsten in het binnenvaartrecht).

In Lid 2 wordt een specifieke invulling gegeven aan het begrip “dag” voor de in Lid 1 genoemde afdelingen:

“In de in het eerste lid genoemde afdelingen worden onder dag verstaan alle kalenderdagen met uitzondering van de Zondag, de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.”

Auteur & Last edit

[MdV, 21-01-2021; laatste bewerking 11-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.