LawyrupBurgerlijk wetboekZakelijke rechten (Boek 5 B.W.)Eigendom van roerende zaken (Titel 2, Boek 5 B.W.)

Eigendom van roerende zaken (Titel 2, Boek 5 B.W.)

Inleiding eigendom roerende zaken

In Titel 2, Boek 5 B.W. wordt nader ingegaan op het eigendomsrecht, waarbij de eigendom van roerende zaken verder wordt uitgediept. De Titel omvat 16 artikelen.

Ook hier is de Afdeling Begripsbepalingen uit Boek 3 B.W. weer van belang, met name art. 3:3 B.W. (definitie van “zaken”) en art. 3:5 B.W. (definitie van “onroerend” en “roerend”). Zie de pagina Begripsbepalingen.

Vestiging van eigendom

Eigendom van een roerende zaak kan worden gevestigd door een aan niemand in eigendom toebehorende zaak in bezit te nemen (art. 5:4 B.W.). Men kan zich een zaak toe-eigenen, die nog van niemand is (zoals het vangen van een vis in het wild). Dat is een zgn. “res nullius”. Of men kan zich een zaak toe-eigenen waarvan de eigenaar de eigendom heeft prijsgegeven. Dit noemt men een “res derelicta”. Bij voorbeeld voorwerpen die bij grof vuil gezet zijn.

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Auteur & Last edit

[MdV, 9-08-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.