LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding koopovereenkomst

De koopovereenkomst is geregeld in Boek 7, Titel 1 B.W., geheten “Koop en ruil”, bestaande uit 12 Afdelingen. Ruil is geregeld in Afd. 12. De regeling geeft een wettelijke regeling voor deze veel voorkomende en alledaagse transactie. Net als bij alle benoemde contracten moet deze bijzondere regeling worden bezien binnen het algemene kader van het verbintenissenrecht en het overeenkomstenrecht dat onverkort van toepassing blijft voor zover de bijzondere regeling daar niet van afwijkt. Zie o.a. Afd. 3, 5 en 6 die specifieke regels geven voor de koopovereenkomst naast de algemene regels voor niet-nakoming en ontbinding.

Afd. 9A van Titel 1 is in 2014 ingetrokken in verband met de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten. Daarbij is Afd. 2B, Titel 5, Boek 6 B.W. ingevoerd, waarin de consumentenbescherming (onder meer) is neergelegd. Zie de pagina Overeenkomsten tussen handelaren en consumenten.

Op 14 januari 2009 is Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10). De richtlijn is bij wet van 27 januari 2011 geïmplementeerd in Titel 1A Boek 7 B.W.. Afd. 10A Koop timesharing onroerende zaken is daarbij op 23 januari 2011 vervallen. Zie de pagina Timesharing en vakantieproducten.

De koopovereenkomst is een zeer oude overeenkomst, die echter mede door de Europese wetgeving gericht op unificatie van wetgeving en bescherming van consumenten op onderdelen is gemoderniseerd. De consumentenkoop is een afzonderlijk onderdeel geworden binnen deze wettelijke regeling.

Rechtspraak

Rb. Amsterdam d.d. 8-11-2017 Curatoren V&D (bad- en beddegoed)

Auteur & Last edit

[MdV, 9-09-2016; bijgewerkt 20-02-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.