Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht huwelijk (Titel 3, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht huwelijk

  Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het huwelijk. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat 32 bepalingen (art. 10:27 B.W. tot en met art. 10:59 B.W.), verdeeld over 4 Afdelingen.

  Deze bepalingen worden behandeld in de onderstaande afdelingen:

  Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, art. 10:27 – 10:34 B.W.)

  Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, art. 10:34a – 10:41 B.W.)

  Enkele bepalingen inzake het huwelijksvermogensregime (Afd. 3, art. 10:42 – 10:53 B.W.)

  Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed (Afd. 4, art. 10:54 – 10:59 B.W.)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-4-2022; laatste bewerking 18-03-2023]

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht huwelijk (Titel 3, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht huwelijk

   Titel  3, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake het huwelijk. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat 32 bepalingen (art. 10:27 B.W. tot en met art. 10:59 B.W.), verdeeld over 4 Afdelingen.

   Deze bepalingen worden behandeld in de onderstaande afdelingen:

   Voltrekking en erkenning geldigheid huwelijken (Afd. 1, art. 10:27 – 10:34 B.W.)

   Rechtsbetrekkingen tussen echtgenoten (Afd. 2, art. 10:34a – 10:41 B.W.)

   Enkele bepalingen inzake het huwelijksvermogensregime (Afd. 3, art. 10:42 – 10:53 B.W.)

   Ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed (Afd. 4, art. 10:54 – 10:59 B.W.)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-4-2022; laatste bewerking 18-03-2023]

   Internationaal privaatrecht huwelijk (Titel 3, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!