Pagina inhoud

  Bewijs van het bestaan van het huwelijk (Afd. 6, Titel 5 Boek 1 B.W.)

  Inleiding bewijs van het bestaan van het huwelijk

  Afd. 6, Titel 5, Boek 1 B.W. bevat 3 bepalingen die gaan over het bewijs van een huwelijk (art. 1:78 B.W. tot en met art. 1:80 B.W.). Het gaat daarbij niet om een bloedvlek in het laken van de echtelijke sponde (zoals in de serie over Koningin Sisi van Oostenrijk).

  Bewijs huwelijk door middel van de huwelijksakte

  Het bestaan van een in Nederland gesloten huwelijk kan niet anders worden bewezen dan door de huwelijksakte dan wel door de akte van omzetting ex art. 1:80g B.W. (van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk), behoudens in de gevallen voorzien in art. 1:79 B.W. of art. 1:80 B.W. (art. 1:78 B.W.). Zie wat betreft deze omzetting de pagina Geregistreerd partnerschap.

  Bewijs huwelijk door getuigen, als akte verloren is gegaan

  Als het huwelijksregister verloren is gegaan, dan kan bewijs van het huwelijk worden geleverd door getuigen (art. 1:79 B.W.).

  Betwisting dat kind uit huwelijk geboren is

  Wordt in een geding betwist dat een kind uit een huwelijk is geboren en dat uiterlijk bezit van staat heeft, dan levert het feit dat de ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd, voldoende bewijs op (art. 1:80 B.W.).

  De bewoordingen van art. 1:80 B.W. zijn een verwijzing naar art. 1:209 B.W., dat luidt:

  “Iemands afstamming volgens zijn geboorteakte kan door een ander niet worden betwist, indien hij een staat overeenkomstig die akte heeft.”

  Het begrip ‘bezit van staat’ houdt dus in, dat iemand een familierechtelijke staat (status) heeft, zoals blijkend uit de openbare registers. Zie de pagina Inroeping of betwisting van staat.

  Auteur & last edit

  [MdV, 25-06-2023; laatste bewerking 20-09-2023]

  Bewijs van het bestaan van het huwelijk (Afd. 6, Titel 5 Boek 1 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Bewijs van het bestaan van het huwelijk (Afd. 6, Titel 5 Boek 1 B.W.)

   Inleiding bewijs van het bestaan van het huwelijk

   Afd. 6, Titel 5, Boek 1 B.W. bevat 3 bepalingen die gaan over het bewijs van een huwelijk (art. 1:78 B.W. tot en met art. 1:80 B.W.). Het gaat daarbij niet om een bloedvlek in het laken van de echtelijke sponde (zoals in de serie over Koningin Sisi van Oostenrijk).

   Bewijs huwelijk door middel van de huwelijksakte

   Het bestaan van een in Nederland gesloten huwelijk kan niet anders worden bewezen dan door de huwelijksakte dan wel door de akte van omzetting ex art. 1:80g B.W. (van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk), behoudens in de gevallen voorzien in art. 1:79 B.W. of art. 1:80 B.W. (art. 1:78 B.W.). Zie wat betreft deze omzetting de pagina Geregistreerd partnerschap.

   Bewijs huwelijk door getuigen, als akte verloren is gegaan

   Als het huwelijksregister verloren is gegaan, dan kan bewijs van het huwelijk worden geleverd door getuigen (art. 1:79 B.W.).

   Betwisting dat kind uit huwelijk geboren is

   Wordt in een geding betwist dat een kind uit een huwelijk is geboren en dat uiterlijk bezit van staat heeft, dan levert het feit dat de ouders openlijk als man en vrouw hebben geleefd, voldoende bewijs op (art. 1:80 B.W.).

   De bewoordingen van art. 1:80 B.W. zijn een verwijzing naar art. 1:209 B.W., dat luidt:

   “Iemands afstamming volgens zijn geboorteakte kan door een ander niet worden betwist, indien hij een staat overeenkomstig die akte heeft.”

   Het begrip ‘bezit van staat’ houdt dus in, dat iemand een familierechtelijke staat (status) heeft, zoals blijkend uit de openbare registers. Zie de pagina Inroeping of betwisting van staat.

   Auteur & last edit

   [MdV, 25-06-2023; laatste bewerking 20-09-2023]

   Bewijs van het bestaan van het huwelijk (Afd. 6, Titel 5 Boek 1 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!