Pagina inhoud

  Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

  Inleiding executoriaal beslag en executie van schepen

  Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 24 bepalingen (art. 562a Rv. tot en met art. 584 Rv.). De laatste twee artikelen zijn echter loos.

  NB: In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie van Rv..

  Schepen en schepen in aanbouw

  De afdeling ziet niet alleen op schepen, maar ook op schepen in aanbouw (art. 562a Rv.).

  Alternatief forum executiegeschillen schepen

  Naast de in executiegeschillen bevoegde rechter van art. 438 Rv. (zie voor het executiegeschil de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging) kan degeen die tegen de executie van schepen wil opkomen zich ook wenden tot de rechtbank in Rotterdam. Deze staat immers bekend om de “natte praktijk” en heeft expertise op dat gebied. Art. 438 lid 1 Rv. biedt overigens al meerdere opties:

  1. de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of
  2. in wiens rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, dan wel
  3. zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of
  4. de executie zal geschieden.

  Exploot van aanzegging voorafgaand aan de executie

  Voordat executoriaal beslag op een schip gelegd kan worden, zal de gerechtsdeurwaarder eerst een exploot moeten uitbrengen waarin wordt aangezegd, dat binnen 24 uur aan de executoriale titel moet worden voldaan en dat anders executoriaal beslag zal plaatsvinden. Deze aanzegging moet worden gedaan aan de eigenaar of aan de “boekhouder” van het schip (art. 563 lid 1 Rv.).

  Wijze van beslag leggen op schepen

  Het beslag op schepen wordt aan boord van het schip gedaan (art. 564 lid 1 Rv.). Met de wetswijziging van 3 juni 2020 is hieraan toegevoegd, dat art. 444 Rv. hier ook van toepassing is. Deze bepaling betreft het recht van de deurwaarder tot binnentreden op elke plaats, die nodig is om het beslag te leggen. Deze wijziging lost een omissie in de wet op, men mag aannemen dat de deurwaarder die bevoegdheid voordien ook al had.

  De deurwaarder kan zich laten bijstaan door één of twee getuigen. Die ondertekenen het proces-verbaal in dat geval mede en hun naam en woonplaats worden vermeld (art. 564 lid 2 Rv.).

  De deurwaarder kan ook aan boord een bewaarder aanwijzen. Verder kan hij maatregelen nemen om te voorkomen dat het schip vertrekt (aan de ketting leggen) (art. 564 lid 3 Rv.).

  Regels voor het proces-verbaal bij beslag op schepen

  Bij beslag op schepen maakt de deurwaarder een proces-verbaal op. In art. 565 lid 1 Rv. wordt opgesomd, welke gegevens de deurwaarder daarin moet vermelden.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 7-02-2020; laatste bewerking 29-09-2020]

  Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

   Inleiding executoriaal beslag en executie van schepen

   Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 24 bepalingen (art. 562a Rv. tot en met art. 584 Rv.). De laatste twee artikelen zijn echter loos.

   NB: In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie van Rv..

   Schepen en schepen in aanbouw

   De afdeling ziet niet alleen op schepen, maar ook op schepen in aanbouw (art. 562a Rv.).

   Alternatief forum executiegeschillen schepen

   Naast de in executiegeschillen bevoegde rechter van art. 438 Rv. (zie voor het executiegeschil de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging) kan degeen die tegen de executie van schepen wil opkomen zich ook wenden tot de rechtbank in Rotterdam. Deze staat immers bekend om de “natte praktijk” en heeft expertise op dat gebied. Art. 438 lid 1 Rv. biedt overigens al meerdere opties:

   1. de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of
   2. in wiens rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, dan wel
   3. zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of
   4. de executie zal geschieden.

   Exploot van aanzegging voorafgaand aan de executie

   Voordat executoriaal beslag op een schip gelegd kan worden, zal de gerechtsdeurwaarder eerst een exploot moeten uitbrengen waarin wordt aangezegd, dat binnen 24 uur aan de executoriale titel moet worden voldaan en dat anders executoriaal beslag zal plaatsvinden. Deze aanzegging moet worden gedaan aan de eigenaar of aan de “boekhouder” van het schip (art. 563 lid 1 Rv.).

   Wijze van beslag leggen op schepen

   Het beslag op schepen wordt aan boord van het schip gedaan (art. 564 lid 1 Rv.). Met de wetswijziging van 3 juni 2020 is hieraan toegevoegd, dat art. 444 Rv. hier ook van toepassing is. Deze bepaling betreft het recht van de deurwaarder tot binnentreden op elke plaats, die nodig is om het beslag te leggen. Deze wijziging lost een omissie in de wet op, men mag aannemen dat de deurwaarder die bevoegdheid voordien ook al had.

   De deurwaarder kan zich laten bijstaan door één of twee getuigen. Die ondertekenen het proces-verbaal in dat geval mede en hun naam en woonplaats worden vermeld (art. 564 lid 2 Rv.).

   De deurwaarder kan ook aan boord een bewaarder aanwijzen. Verder kan hij maatregelen nemen om te voorkomen dat het schip vertrekt (aan de ketting leggen) (art. 564 lid 3 Rv.).

   Regels voor het proces-verbaal bij beslag op schepen

   Bij beslag op schepen maakt de deurwaarder een proces-verbaal op. In art. 565 lid 1 Rv. wordt opgesomd, welke gegevens de deurwaarder daarin moet vermelden.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 7-02-2020; laatste bewerking 29-09-2020]

   Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!