Pagina inhoud

  Verwijzing en voeging van zaken (Par. 4, Afd. 10, Boek 1 Rv.)

  Inleiding verwijzing en voeging van zaken

  In Par. 4, Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv. is een regeling opgenomen voor het op verzoek van een procespartij verwijzen van een procedure naar een andere rechter, of juist het samenvoegen van zaken die aan elkaar verknocht zijn en waarin het dus beter is om die gelijktijdig te laten behandelen vanuit het oogpunt van “proceseconomie” en om tegenstrijdige beslissingen te voorkomen.

  De Paragraaf kent drie bepalingen (art. 220 Rv. tot en met art. 222 Rv.). Het gaat hier om een andere voeging dan die van Par. 3: daar voegt een partij zich aan de zijde van een partij die al aan het proces deelneemt. Bij de voeging van Par. 4 gaat het om het samenvoegen van gelijktijdig aanhangige procedures (zaken).

  Deze verwijzing is een andere dan die na een verkeerde procesinleiding, waarbij de rechter zich onbevoegd verklaart omdat hij hetzij absoluut dan wel relatief onbevoegd is. Zie voor deze verwijzing na onbevoegdverklaring de pagina Verbeteren of aanvullen procesinleiding en verwijzing.

  Vorderen van verwijzing

  Art. 220 lid 1 Rv. bepaalt, dat in zaken die reeds eerder bij een andere gewone rechter van gelijke rang aanhangig zijn gemaakt verwijzing naar die andere rechter gevorderd kan worden:

  • tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp, of
  • in geval de zaak verknocht is aan een zaak die reeds bij een andere gewone rechter van gelijke rang aanhangig is

  In deze zaken kan de rechter ook ambtshalve naar die andere rechter verwijzen, nadat partijen hierover zijn gehoord.

  Verwijzing is ook mogelijk indien één der zaken bij de kantonrechter in behandeling is en de andere niet.

  Wijze en tijdstip van vorderen van verwijzing

  De eiser kan deze vordering slechts instellen bij de procesinleiding of bij incidentele conclusie vóór het verweer (lid 2). De gedaagde doet dit door middel van een incidentele conclusie voor alle weren, op de voor verweer bepaalde dag (lid 3).

  Oproep na verwijzing

  Indien een zaak naar een andere rechter wordt verwezen, heeft iedere partij het recht de overige partijen bij exploot op te roepen (art. 221 Rv.).

  Voor deze oproeping moeten de voorgeschreven termijnen in acht worden genomen. Een domiciliekeuze blijft van kracht.

  Voeging van zaken

  Voeging van zaken is zoals hiervoor al aangegeven mogelijk, wanneer er sprake is van verknochtheid. Dit dient de proceseconomie en voorkomt tegenstrijdige beslissingen van verschillende rechters (art. 222 Rv.).

  In geval voor dezelfde rechter tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp tegelijk zaken aanhangig zijn, of voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn, kan daarvan de voeging worden gevorderd. In deze zaken kan de rechter ook ambtshalve tot voeging overgaan. Zie voor een voorbeeld Rb. Rotterdam 21 november 2018 (incident tot voeging procedure over voorkeursrecht aandeelhouder).

  Wijze van voeging van zaken

  De werkwijze is hetzelfde als welke geldt voor verwijzing (zie boven).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 25-01-2019; laatste bewerking 23-05-2023]

  Verwijzing en voeging van zaken (Par. 4, Afd. 10, Boek 1 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Verwijzing en voeging van zaken (Par. 4, Afd. 10, Boek 1 Rv.)

   Inleiding verwijzing en voeging van zaken

   In Par. 4, Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv. is een regeling opgenomen voor het op verzoek van een procespartij verwijzen van een procedure naar een andere rechter, of juist het samenvoegen van zaken die aan elkaar verknocht zijn en waarin het dus beter is om die gelijktijdig te laten behandelen vanuit het oogpunt van “proceseconomie” en om tegenstrijdige beslissingen te voorkomen.

   De Paragraaf kent drie bepalingen (art. 220 Rv. tot en met art. 222 Rv.). Het gaat hier om een andere voeging dan die van Par. 3: daar voegt een partij zich aan de zijde van een partij die al aan het proces deelneemt. Bij de voeging van Par. 4 gaat het om het samenvoegen van gelijktijdig aanhangige procedures (zaken).

   Deze verwijzing is een andere dan die na een verkeerde procesinleiding, waarbij de rechter zich onbevoegd verklaart omdat hij hetzij absoluut dan wel relatief onbevoegd is. Zie voor deze verwijzing na onbevoegdverklaring de pagina Verbeteren of aanvullen procesinleiding en verwijzing.

   Vorderen van verwijzing

   Art. 220 lid 1 Rv. bepaalt, dat in zaken die reeds eerder bij een andere gewone rechter van gelijke rang aanhangig zijn gemaakt verwijzing naar die andere rechter gevorderd kan worden:

   • tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp, of
   • in geval de zaak verknocht is aan een zaak die reeds bij een andere gewone rechter van gelijke rang aanhangig is

   In deze zaken kan de rechter ook ambtshalve naar die andere rechter verwijzen, nadat partijen hierover zijn gehoord.

   Verwijzing is ook mogelijk indien één der zaken bij de kantonrechter in behandeling is en de andere niet.

   Wijze en tijdstip van vorderen van verwijzing

   De eiser kan deze vordering slechts instellen bij de procesinleiding of bij incidentele conclusie vóór het verweer (lid 2). De gedaagde doet dit door middel van een incidentele conclusie voor alle weren, op de voor verweer bepaalde dag (lid 3).

   Oproep na verwijzing

   Indien een zaak naar een andere rechter wordt verwezen, heeft iedere partij het recht de overige partijen bij exploot op te roepen (art. 221 Rv.).

   Voor deze oproeping moeten de voorgeschreven termijnen in acht worden genomen. Een domiciliekeuze blijft van kracht.

   Voeging van zaken

   Voeging van zaken is zoals hiervoor al aangegeven mogelijk, wanneer er sprake is van verknochtheid. Dit dient de proceseconomie en voorkomt tegenstrijdige beslissingen van verschillende rechters (art. 222 Rv.).

   In geval voor dezelfde rechter tussen dezelfde partijen en over hetzelfde onderwerp tegelijk zaken aanhangig zijn, of voor dezelfde rechter verknochte zaken aanhangig zijn, kan daarvan de voeging worden gevorderd. In deze zaken kan de rechter ook ambtshalve tot voeging overgaan. Zie voor een voorbeeld Rb. Rotterdam 21 november 2018 (incident tot voeging procedure over voorkeursrecht aandeelhouder).

   Wijze van voeging van zaken

   De werkwijze is hetzelfde als welke geldt voor verwijzing (zie boven).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 25-01-2019; laatste bewerking 23-05-2023]

   Verwijzing en voeging van zaken (Par. 4, Afd. 10, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!