Pagina inhoud

  Incidentele vorderingen (Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv.)

  Inleiding incidenten

  In de dagvaardingsprocedure kunnen zogeheten “incidenten” worden opgeworpen. Dit zijn vorderingen en verzoeken, waarmee de procespartijen de rechter een verzoek kunnen doen in het kader van de eigenlijke procedure. De verschillende soorten incidenten komen aan de orde in Afd. 10, Titel 2 Rv..

  De afdeling omvat 18 bepalingen (art. 208 Rv. tot en met art. 224 Rv.), verdeeld over zes paragrafen.

  In de onderstaande pagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina worden de verschillende incidenten die aan de orde kunnen komen in de dagvaardingsprocedure worden behandeld.

  Welke soorten incidenten kunnen in een procedure worden opgeworpen?

  Hoewel de incidenten geen gesloten systeem vormen, valt te denken aan de volgende incidenten:

  – vrijwaring
  – voeging en tussenkomst
  – verwijzing en voeging van procedures
  – provisionele vordering (is zelfde als voorlopige voorziening)
  – zekerheidstelling proceskosten
  – schorsing en hervatting
  – onbevoegdheid rechter (internationale rechtsmacht)
  – onbevoegdheid rechter (relatief of absoluut)
  –  wraking en verschoning
  – uitvoerbaar bij voorraad verklaren
  – schorsing tenuitvoerlegging (executiegeschil of incident)
  – exhibitieplicht 843a Rv.
  – exceptio plurium litis consortium

  Wanneer kun je een incident instellen?

  De mogelijkheid van het instellen van een incident verschilt naar de aard van het incident. Soms moet dit direct worden ingesteld, soms kan het ook op een later tijdstip.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 24-04-2016, laatste bewerking 23-05-2023]

  Pagina inhoud

   Incidentele vorderingen (Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv.)

   Inleiding incidenten

   In de dagvaardingsprocedure kunnen zogeheten “incidenten” worden opgeworpen. Dit zijn vorderingen en verzoeken, waarmee de procespartijen de rechter een verzoek kunnen doen in het kader van de eigenlijke procedure. De verschillende soorten incidenten komen aan de orde in Afd. 10, Titel 2 Rv..

   De afdeling omvat 18 bepalingen (art. 208 Rv. tot en met art. 224 Rv.), verdeeld over zes paragrafen.

   In de onderstaande pagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina worden de verschillende incidenten die aan de orde kunnen komen in de dagvaardingsprocedure worden behandeld.

   Welke soorten incidenten kunnen in een procedure worden opgeworpen?

   Hoewel de incidenten geen gesloten systeem vormen, valt te denken aan de volgende incidenten:

   – vrijwaring
   – voeging en tussenkomst
   – verwijzing en voeging van procedures
   – provisionele vordering (is zelfde als voorlopige voorziening)
   – zekerheidstelling proceskosten
   – schorsing en hervatting
   – onbevoegdheid rechter (internationale rechtsmacht)
   – onbevoegdheid rechter (relatief of absoluut)
   –  wraking en verschoning
   – uitvoerbaar bij voorraad verklaren
   – schorsing tenuitvoerlegging (executiegeschil of incident)
   – exhibitieplicht 843a Rv.
   – exceptio plurium litis consortium

   Wanneer kun je een incident instellen?

   De mogelijkheid van het instellen van een incident verschilt naar de aard van het incident. Soms moet dit direct worden ingesteld, soms kan het ook op een later tijdstip.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 24-04-2016, laatste bewerking 23-05-2023]

   Incidentele vorderingen (Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!