LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer (Titel 1, Boek 3 Rv.)Algemene bepalingen procedures verkeersmiddelen en vervoer (Afd. 1, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Algemene bepalingen procedures inzake verkeersmiddelen en vervoer (Afd. 1, Titel 1, Boek 3 Rv.)

Inleiding algemene bepalingen rechtspleging verkeersmiddelen en vervoer

Afd. 1, Titel 1, Boek 3 Rv. geeft algemene bepalingen, die specifiek van toepassing zijn op procedures met betrekking tot verkeersmiddelen en vervoer. Afd. 1 bevat 27 artikelen (art. 621 Rv. tot en met art. 642 Rv.).

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Bevoegde rechtbank procedures rederij

De rechtbank in Rotterdam is de bevoegde rechtbank tot het kennisnemen van een betwisting van de rekening en verantwoording van de boekhouder van een rederij, als bedoeld in art. 8:168 B.W. en voorts van verzoeken tot verkoop als bedoeld in afdeling 1 van titel 3 van Boek 8 B.W. (zie de pagina Rederij van het zeeschip). Dit betreft:

1. verkoop van het aandeel in het schip bij ontslag van de boekhouder die ook lid is van de rederij;
2. verkoop van het schip bij staking van de stemmen waardoor de exploitatie stilligt;
3. verkoop bij uitstoting van een lid van de rederij, en
4. bij ontbinding van de rederij.

Verkoop van het schip geschiedt slechts na verhoor of behoorlijke oproeping van de leden der rederij en de boekhouder, zo er een boekhouder is (art. 621 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 21-02-2020; laatste bewerking 27-01-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.