Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van schepen

Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 24 bepalingen(art. 562a Rv. tot en met art. 584 Rv.). De laatste twee artikelen zijn echter loos.

NB: omdat de invoering van digitaal procederen is afgelast, maar er wel twee versies van de wet zijn (digitaal en niet-digitaal) moet je goed opletten in welke versie je zit. In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie.

Schepen en schepen in aanbouw

De afdeling ziet niet alleen op schepen, maar ook op schepen in aanbouw (art. 562a Rv.).

Alternatief forum executiegeschillen schepen

Naast de in executiegeschillen bevoegde rechter van art. 438 Rv. (zie voor het executiegeschil de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging) kan degeen die tegen de executie van schepen wil opkomen zich ook wenden tot de rechtbank in Rotterdam. Deze staat immers bekend om de “natte praktijk” en heeft expertise op dat gebied. Art. 438 lid 1 Rv. biedt overigens al meerdere opties:

1. de rechtbank die naar de gewone regels bevoegd zou zijn, of
2. in wiens rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt, dan wel
3. zich een of meer van de betrokken zaken bevinden of
4. de executie zal geschieden.

Exploot van aanzegging voorafgaand aan de executie

Voordat executoriaal beslag op een schip gelegd kan worden, zal de gerechtsdeurwaarder eerst een exploot moeten uitbrengen waarin wordt aangezegd, dat binnen 24 uur aan de executoriale titel moet worden voldaan en dat anders executoriaal beslag zal plaatsvinden. Deze aanzegging moet worden gedaan aan de eigenaar of aan de “boekhouder” van het schip (art. 563 lid 1 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 7-02-2020]

1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.