LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Cassatie (Titel 11, Boek 1 Rv.)

Cassatie (Titel 11, Boek 1 Rv.)

Inleiding cassatie

Tegen een uitspraak van de feitenrechter (rechtbank of Gerechtshof) kunnen partijen cassatie instellen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad verdiept zich niet meer in de door de lagere rechter vastgestelde feiten, maar beoordeelt alleen of de lagere rechter zich aan de goede procesorde heeft gehouden (bvb. of de beslissing voldoende gemotiveerd is) en of de lagere rechter het recht op juiste wijze heeft toegepast. De cassatie is geregeld in Titel 11, Boek 1 Rv.. Deze Titel is verdeeld in vijf afdelingen.

NB de links verwijzen naar de versie van de wet voor digitaal procederen.

Bewaken van de rechtseenheid

De Hoge Raad heeft met cassatie een belangrijke rol om de eenheid van het recht te bewaken, doordat hij onjuiste uitleg van het recht kan corrigeren. Ook kan de Hoge Raad met zijn arresten in cassatie knopen doorhakken over bepaalde rechtsvragen waarover rechters verdeeld zijn. Sinds een aantal jaren kan de Hoge Raad dit ook doen via het beantwoorden van prejudiciële vragen (zie de pagina Prejudiciële vragen).

Waarvan kan cassatie worden ingesteld?

Cassatie van een uitspraak van de rechtbank is mogelijk als partijen zgn. “sprongcassatie” overeenkomen. Daarbij slaan ze één feitenrechter (de hoger beroepsrechter) over. Of als van die uitspraak hoger beroep niet mogelijk is. Zie de pagina Cassabiliteit.

Digitaal procederen bij de Hoge Raad

Bij de Hoge Raad  is digitaal procederen is per 1 maart 2017 ingevoerd. Anders dan bij de rechtbanken (met uitzondering van twee proef arrondissementen Midden Nederland en Gelderland) en bij de gerechtshoven. Bij Wet van 13 juli 2016 (Stb. 2016, 289) tot vereenvoudiging van het procesrecht in hoger beroep en cassatie is het procesrecht voor digitaal procederen aangenomen in het kader van het project Kwaliteit en Innovatie (KEI). Met het besluit van 25 januari 2017 (Stb. 2017, 16) is een deel van die wet – voor wat betreft de Hoge Raad – in werking getreden.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-11-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.