Vonnis (Afd. 12, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding vonnis

In Afd. 12, Titel 2, Boek I Rv. worden enkele bepalingen gewijd aan het vonnis in de dagvaardingsprocedure (in een verzoekschriftprocedure heet de uitspraak “beschikking”) (art. 229 Rv. met art. 245 Rv.).

NB: de links naar wetsartikelen verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv.. Klik op deze link voor de digitale versie.

Aspecten van een rechterlijke uitspraak

Een rechterlijk vonnis heeft verschillende eigenschappen (of rechtsgevolgen):

1. het vonnis als processueel feit;

2. de bewijskracht van het vonnis;

3. de bindende kracht van het vonnis (gezag van gewijsde);

4. de executoriale kracht van het vonnis, oftewel de mogelijkheid om het vonnis ten uitvoer te leggen.

Inhoud van Afdeling 12, Titel 2, Boek 1 Rv.

De afdeling omvat twee Paragrafen:

Algemene bepalingen vonnis (Par. 1)

Proceskosten (Par. 2)

* NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Auteur & Last edit

[MdV, 15-08-2018; laatste bewerking 27-10-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.