Vonnis (Afd. 12, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding vonnis

In Afd. 12, Titel 2, Boek I Rv. worden enkele bepalingen gewijd aan het vonnis in de dagvaardingsprocedure (in een verzoekschriftprocedure heet de uitspraak “beschikking”) (art. 229 Rv. met art. 245 Rv.).

Een rechterlijk vonnis heeft verschillende eigenschappen (of rechtsgevolgen):

1. het vonnis als processueel feit;

2. de bewijskracht van het vonnis;

3. de bindende kracht van het vonnis (gezag van gewijsde);

4. de executoriale kracht van het vonnis, oftewel de mogelijkheid om het vonnis ten uitvoer te leggen.

De afdeling omvat twee Paragrafen; zie het menu rechts op deze pagina.

* NB de links naar de wettekst verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Auteur & Last edit

[MdV, 15-08-2018; laatste bewerking 27-10-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.