LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

Inleiding hoger beroep

De procedure in hoger beroep is geregeld in Titel 7 Boek 1 Rechtsvordering (art. 332 t/m 362 Rv.). NB de link verwijst naar de wettekst voor niet-digitaal procederen.

De Titel is onderverdeeld in 4 afdelingen, vermeld in het menu aan de rechterzijde van deze pagina.

NB de link verwijst naar de regeling voor niet-digitaal procederen).

Hoger beroep bij Gerechtshof

Omdat de procedure in 1e instantie in de meeste gevallen moet worden ingeleid bij de rechtbank, is de hogere instantie waar het hoger beroep moet worden ingesteld dus het Gerechtshof binnen welks ressort de rechtbank zit die het bestreden vonnis heeft gewezen. Er zijn in Nederland sinds in 2013 de structuur van de rechtspraak is gewijzigd 11 rechtbanken, verdeeld over 4 gerechtshoven (zie de pagina Gerechtshoven op Rechtspraak.nl).

Hoger beroep in Antilliaanse zaken

Daarnaast is er het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, dat in hoger beroep recht spreekt in de Nederlandse Antillen. Hoewel sinds 2010 Aruba, Curacao en St. Maarten onafhankelijk zijn geworden, vallen ze nog wel onder de rechtspraak van dit Hof. Zie de website van het Gemeenschappelijk Hof.

KEI project digitaal procederen

Door de intrekking van het KEI project medio 2018 is niet te verwachten dat er op afzienbare termijn een digitale procesgang voor de gerechtshoven zal komen.

Auteur & Last edit

[MdV, 24-08-2016, laatste bewerking 18-06-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.