Buitengerechtelijke kosten en proceskosten

In een incassoprocedure kan de eisende partij ook de kosten vorderen, die hij heeft moeten maken om de vordering op de gedaagde partij te incasseren. Over de incassokosten kunnen ook contractueel of in algemene voorwaarden afspraken gemaakt worden.

Buitengerechtelijke kosten incasso

De kosten die gemaakt worden vóórdat er een procedure gestart is noemen we de ‘buitengerechtelijke kosten’. De eisende partij kan die kosten ook opeisen voordat er een zaak wordt aangespannen. Die kosten moet je naast het eigenlijke bedrag dat je verschuldigd was ook betalen.

Betaal je alleen de hoofdsom, dan kan de eiser alsnog een procedure beginnen voor de buitengerechtelijke kosten. Soms loopt dat totaal uit de hand doordat de buitengerechtelijke kosten (afgekort ‘BGK’) relatief laag zijn, maar de kosten om die te innen – de proceskosten – veel hoger.

Als de BGK bij voorbeeld EU 40 zijn en de deurwaarder brengt een dagvaarding uit, dan zijn de kosten van dat exploot alleen al ongeveer het dubbele.

Wettelijke rente

Naast de buitengerechtelijke incassokosten kan de eiser ook de wettelijke rente over de hoofdsom eisen. Bij consumenten is die nu 4% per jaar. Maar bij handelsvorderingen (B2B) is die nu 12%. Dus dat kan flink oplopen.

Proceskosten

Naast de buitengerechtelijke incassokosten kan de eiser in een procedure ook de zgn. ‘proceskosten’ eisen. Dat zijn de kosten van het honorarium van de advocaat of gemachtigde van de eisende partij, en daarnaast het griffierecht dat de eiser heeft moeten betalen om de procedure te mogen voeren.

Het honorarium van de advocaat of gemachtigde wordt niet volledig ten laste van de gedaagde gebracht. De rechter stelt dit bedrag vast aan de hand van een tabel, waarbij het aantal verrichtingen en ‘het belang van de zaak’ (oftewel om hoeveel geld gaat de procedure) meetellen. In uitzonderingsgevallen kan de rechter wel het volledige bedrag van de advocaatkosten aan de gedaagde opleggen.

Ook het griffierecht wordt vastgesteld aan de hand van een tabel. Deze is te vinden op de website van de Rechtspraak.

Consumentenbescherming bij incasso

De wet stelt bij vorderingen op consumenten wel perk en paal aan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten in het Besluit BGK. Zie ook de kennisbank pagina Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

Ook andere wettelijke regels beschermen de consument. Zoals de wettelijke regels van de EU over oneerlijke handelspraktijken (verkeerd informeren van de consument). Ook toetst de rechter in consumentenzaken of de algemene voorwaarden die de ondernemer heeft opgelegd aan de consument geen onredelijke bedingen bevatten.

De rechter ziet er ter bescherming van de consument uit zichzelf op toe dat die regels niet worden geschonden.

Specialisten

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Buitengerechtelijke kosten en proceskosten

  In een incassoprocedure kan de eisende partij ook de kosten vorderen, die hij heeft moeten maken om de vordering op de gedaagde partij te incasseren. Over de incassokosten kunnen ook contractueel of in algemene voorwaarden afspraken gemaakt worden.

  Buitengerechtelijke kosten incasso

  De kosten die gemaakt worden vóórdat er een procedure gestart is noemen we de ‘buitengerechtelijke kosten’. De eisende partij kan die kosten ook opeisen voordat er een zaak wordt aangespannen. Die kosten moet je naast het eigenlijke bedrag dat je verschuldigd was ook betalen.

  Betaal je alleen de hoofdsom, dan kan de eiser alsnog een procedure beginnen voor de buitengerechtelijke kosten. Soms loopt dat totaal uit de hand doordat de buitengerechtelijke kosten (afgekort ‘BGK’) relatief laag zijn, maar de kosten om die te innen – de proceskosten – veel hoger.

  Als de BGK bij voorbeeld EU 40 zijn en de deurwaarder brengt een dagvaarding uit, dan zijn de kosten van dat exploot alleen al ongeveer het dubbele.

  Wettelijke rente

  Naast de buitengerechtelijke incassokosten kan de eiser ook de wettelijke rente over de hoofdsom eisen. Bij consumenten is die nu 4% per jaar. Maar bij handelsvorderingen (B2B) is die nu 12%. Dus dat kan flink oplopen.

  Proceskosten

  Naast de buitengerechtelijke incassokosten kan de eiser in een procedure ook de zgn. ‘proceskosten’ eisen. Dat zijn de kosten van het honorarium van de advocaat of gemachtigde van de eisende partij, en daarnaast het griffierecht dat de eiser heeft moeten betalen om de procedure te mogen voeren.

  Het honorarium van de advocaat of gemachtigde wordt niet volledig ten laste van de gedaagde gebracht. De rechter stelt dit bedrag vast aan de hand van een tabel, waarbij het aantal verrichtingen en ‘het belang van de zaak’ (oftewel om hoeveel geld gaat de procedure) meetellen. In uitzonderingsgevallen kan de rechter wel het volledige bedrag van de advocaatkosten aan de gedaagde opleggen.

  Ook het griffierecht wordt vastgesteld aan de hand van een tabel. Deze is te vinden op de website van de Rechtspraak.

  Consumentenbescherming bij incasso

  De wet stelt bij vorderingen op consumenten wel perk en paal aan de hoogte van de buitengerechtelijke kosten in het Besluit BGK. Zie ook de kennisbank pagina Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding.

  Ook andere wettelijke regels beschermen de consument. Zoals de wettelijke regels van de EU over oneerlijke handelspraktijken (verkeerd informeren van de consument). Ook toetst de rechter in consumentenzaken of de algemene voorwaarden die de ondernemer heeft opgelegd aan de consument geen onredelijke bedingen bevatten.

  De rechter ziet er ter bescherming van de consument uit zichzelf op toe dat die regels niet worden geschonden.

  Specialisten

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis