Burgerrechten grondvest van personenrecht

Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten. Daarmee waarborgt de wet burgerrechten niet alleen voor Nederlandse staatsburgers, maar voor iedereen die zich in Nederland bevindt. Zo begint art. 1 van Boek 1 B.W..

Dat geeft aan, dat de door de eeuwen heen verworven rechten die burgers hebben, in het personen- en familierecht zijn verankerd. Die zijn ook nog eens neergelegd in internationale regels, zoals het Europees Handvest en het Verdrag voor de rechten van de mens.

[MdV, 6-04-2023]

Specialisten

Partner worden van Lawyrup?

Uw advocatenkantoor onder de aandacht brengen? contact ons!

Pagina inhoud

  Burgerrechten grondvest van personenrecht

  Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten. Daarmee waarborgt de wet burgerrechten niet alleen voor Nederlandse staatsburgers, maar voor iedereen die zich in Nederland bevindt. Zo begint art. 1 van Boek 1 B.W..

  Dat geeft aan, dat de door de eeuwen heen verworven rechten die burgers hebben, in het personen- en familierecht zijn verankerd. Die zijn ook nog eens neergelegd in internationale regels, zoals het Europees Handvest en het Verdrag voor de rechten van de mens.

  [MdV, 6-04-2023]

  Specialisten

  Partner worden van Lawyrup?

  Uw advocaten-kantoor onder de aandacht brengen? contact ons!

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis