Wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP)

De Wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) is zoals de naam al zegt bedoeld om natuurlijke personen uit de schulden te helpen. De regeling is dus niet bedoeld voor rechtspersonen, zoals een B.V., een N.V., een stichting of vereniging.

De WSNP biedt een procedure waarin de schuldenaar gedurende anderhalf jaar zijn best doet om zijn schulden af te lossen. Dit was voor 1 juli 2023 3 jaar (zie de kennisbank pagina Termijn en duur WSNP).

De schuldenaar moet zich naar beste kunnen inspannen, maar als na verloop van de WSNP-periode niet alle schulden zijn afgelost, dan krijgt de schuldenaar toch een schone lei, mits hem geen verwijt gemaakt kan worden zoals de kantjes er af lopen of nieuwe schulden maken.

Dwangakkoord voorafgaand aan WSNP-procedure

Een bijzonder middel bij de WSNP is, dat voorafgaand aan de mogelijke wettelijke schuldsanering een buitengerechtelijk voortraject plaatsvindt. De gemeente of een schuldhulpverleningsbureau brengt de schulden en inkomsten van de schuldenaar in beeld en probeert tot een schuldenregeling te komen met de schuldeisers. Wanneer iedereen instemt en de schuldenaar de afspraken nakomt, is een WSNP procedure daarmee overbodig.

Wanneer er echter één of meer schuldeisers zijn, die op onredelijke gronden weigeren in te stemmen met het akkoordvoorstel, dan kan de schuldenaar een WSNP-aanvraag doen en daarbij de rechtbank meteen vragen de dwarsliggers te veroordelen mee te werken. Als de rechtbank de regeling redelijk vindt, dan zal zij dit verzoek toewijzen en een dwangakkoord opleggen conform het voorstel dat al was voorbereid. De weigerachtige schuldeisers kunnen dan in de kosten van de procedure veroordeeld worden.

Specialisten

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP)

  De Wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) is zoals de naam al zegt bedoeld om natuurlijke personen uit de schulden te helpen. De regeling is dus niet bedoeld voor rechtspersonen, zoals een B.V., een N.V., een stichting of vereniging.

  De WSNP biedt een procedure waarin de schuldenaar gedurende anderhalf jaar zijn best doet om zijn schulden af te lossen. Dit was voor 1 juli 2023 3 jaar (zie de kennisbank pagina Termijn en duur WSNP).

  De schuldenaar moet zich naar beste kunnen inspannen, maar als na verloop van de WSNP-periode niet alle schulden zijn afgelost, dan krijgt de schuldenaar toch een schone lei, mits hem geen verwijt gemaakt kan worden zoals de kantjes er af lopen of nieuwe schulden maken.

  Dwangakkoord voorafgaand aan WSNP-procedure

  Een bijzonder middel bij de WSNP is, dat voorafgaand aan de mogelijke wettelijke schuldsanering een buitengerechtelijk voortraject plaatsvindt. De gemeente of een schuldhulpverleningsbureau brengt de schulden en inkomsten van de schuldenaar in beeld en probeert tot een schuldenregeling te komen met de schuldeisers. Wanneer iedereen instemt en de schuldenaar de afspraken nakomt, is een WSNP procedure daarmee overbodig.

  Wanneer er echter één of meer schuldeisers zijn, die op onredelijke gronden weigeren in te stemmen met het akkoordvoorstel, dan kan de schuldenaar een WSNP-aanvraag doen en daarbij de rechtbank meteen vragen de dwarsliggers te veroordelen mee te werken. Als de rechtbank de regeling redelijk vindt, dan zal zij dit verzoek toewijzen en een dwangakkoord opleggen conform het voorstel dat al was voorbereid. De weigerachtige schuldeisers kunnen dan in de kosten van de procedure veroordeeld worden.

  Specialisten

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis