LawyrupBurgerlijk wetboek

Burgerlijk wetboek

Inleiding vermogensrecht

Wat is vermogensrecht? Het vermogensrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (B.W.). Lawyrup behandelt Boek 3 B.W. (Vermogensrecht algemeen), Boek 5 B.W. (Zakenrecht), Boek 6 B.W. (Verbintenissenrecht algemeen), Boek 7 B.W. (Benoemde contracten) en Boek 7A B.W. (Benoemde contracten restgroep oud B.W.).

Boek 1 B.W. (Familierecht) hoort niet tot het vermogensrecht. Dat geldt ook voor Boek 2 (Rechtspersonen) en Boek 4 (Erfrecht). Boek 8 (Vervoersrecht) is een meer specialistisch rechtsgebied en valt buiten het bestek van Lawyrup. Evenals Boek 10 (Internationaal Privaatrecht – IPR). Natuurlijk zijn die wetboeken wel nauw verweven met het vermogensrecht. Ze behoren allemaal tot het civiele recht, dat de rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling regelt.

Goederenrecht en verbintenissenrecht

Het vermogensrecht wordt ingedeeld in twee onderdelen: goederenrecht en verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht gaat over vermogensrechtelijke betrekkingen tussen (rechts)personen onderling. Het goederenrecht gaat over de vermogensrechtelijke betrekking tussen een (rechts)persoon en een goed (een voorwerp).

Rechts op deze pagina vind je alle content op deze twee hoofdgebieden van het recht.

3 votes, average: 4,00 out of 53 votes, average: 4,00 out of 53 votes, average: 4,00 out of 53 votes, average: 4,00 out of 53 votes, average: 4,00 out of 5 (3 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.