LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Huur (Titel 4, Boek 7 B.W.)Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)Algemene bepalingen huur woonruimte (Par. 1, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen huur woonruimte (Par. 1, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen huur woonruimte

In Par. 1, Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W. zijn de Algemene bepalingen inzake huur van woonruimte opgenomen. De afdeling omvat 14 artikelen (art. 7:232 B.W. tot en met art. 7:245 B.W.).

Toepasselijkheid

Afdeling 5 van Titel 4 Boek 7 B.W. is zoals te verwachten is (uitsluitend) van toepassing op woonruimte. Maar niet op huur van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is (art. 7:232 lid 2 B.W.).

De wet kent in lid 3 verder een uitzondering voor de verhuur van onzelfstandige woonruimte en deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, gedurende negen maanden na het ingaan van de overeenkomst. Dit geldt alleen wanneer in die woning niet eerder aan dezelfde huurder deze of andere woonruimte is verhuurd. In dat geval gelden de artikelen 206 lid 3, 270, 271 lid 4, 272, 273, 274, 275, 276, 277 en 281 niet voor de overeenkomst.

Definitie woonruimte

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden (art. 7:233 B.W.). “Woonwagen” en “standplaats” zijn gedefinieerd in art. 7:235 B.W. en art. 7:236 B.W..

Definitie zelfstandige woning

Onder zelfstandige woning wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning (art. 7:234 B.W.).

Definitie prijs woonruimte

In deze afdeling wordt onder prijs verstaan het geheel van de verplichtingen die de huurder tegenover de verhuurder bij of ter zake van huur op zich neemt. Huurprijs is de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte (art. 7:237 lid 1 en 2 B.W.). Verder definieert de wet “nutslasten” (lid 3) en “energieprestatievergoeding” (lid 4).

Verbod tot in gebruik geven

De huurder van woonruimte mag deze niet geheel of deels aan een ander in gebruik geven (art. 7:244 B.W.). Dit is een uitzondering op de algemene regeling van huur en verhuur (art. 7:221 B.W.). De huurder van een zelfstandige woning die in die woning zijn hoofdverblijf heeft, is echter bevoegd een deel daarvan aan een ander in gebruik te geven.

Auteur & Last edit

[MdV, 27-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.