LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Bijzondere gevallen van ontbinding (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen van ontbinding (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevallen van ontbinding koop

In Afd. 6, Titel 1 Boek 7 B.W. wordt nader ingegaan op drie specifieke gevallen van ontbinding. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:33 B.W. tot en met art. 7:35 B.W.).

Aflevering op fatale datum

Art. 7:33 B.W. bepaalt, dat als de aflevering op een bepaalde dag essentieel is en de koper neemt op die dag niet in ontvangst, dan kan de verkoper ontbinden op de voet van art. 6:265 B.W.. Zie ook de pagina Wederkerige overeenkomsten over die laatste bepaling.

Ontbinding bij twijfel nakoming van koper

De verkoper kan ontbinden als door de niet-afname door de koper de redelijke verwachting bestaat dat de koper niet zal betalen (art. 7:34 B.W.) (vgl. art. 6:80 B.W.; pagina Algemene bepalingen niet-nakoming verbintenis.

Prijsverhoging consumentenkoop

Bij consumentenkoop mag de koper ontbinden als de koopprijs krachtens een beding in de koopovereenkomst wordt verhoogd. Dit tenzij aflevering over meer dan drie maanden is afgesproken (art. 7:34 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.