LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Koop en ruil (Titel 1, Boek 7 B.W.)Bijzondere gevallen van ontbinding (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Bijzondere gevallen van ontbinding (Afd. 6, Titel 1, Boek 7 B.W.)

Inleiding bijzondere gevallen van ontbinding koop

In Afd. 6, Titel 1 Boek 7 B.W. wordt nader ingegaan op drie specifieke gevallen van ontbinding.

Aflevering op fatale dag

Art. 7:33 B.W. Als de aflevering op een bepaalde dag essentieel is en de koper neemt op die dag niet in ontvangst, dan kan de verkoper ontbinden op de voet van art. 6:265 B.W..

Onzekerheidsexceptie bij koop

De verkoper kan ontbinden als door de niet-afname door de koper de redelijke verwachting bestaat dat de koper niet zal betalen (art. 7:34 B.W.) (vgl. art. 6:80 B.W.; pagina Algemene bepalingen niet-nakoming verbintenis.

Prijsverhoging consumentenkoop

Bij consumentenkoop mag de koper ontbinden als de koopprijs krachtens een beding in de koopovereenkomst wordt verhoogd. Dit tenzij aflevering over meer dan drie maanden is afgesproken (art. 7:34 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 3-09-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.