LawyrupBurgerlijk wetboekErfrecht (Boek 4 B.W.)Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van kinderen (Titel 3, Boek 4 B.W.)

Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van kinderen (Titel 3, Boek 4 B.W.)

Inleiding erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen alsmede andere wettelijke rechten

In Titel 3, Boek 4 B.W. is de erfopvolging bij versterf geregeld. Dit is dus de vererving zonder dat er een uiterste wilsbeschikking (testament) is opgesteld. Deze Titel bevat twee Afdelingen.

Afd. 1 Erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen (art. 4:13 B.W. tot en met art. 4:27 B.W.);
Afd. 2 Andere wettelijke rechten bij versterf (art. 4:28 B.W. tot en met art. 4:41 B.W.);

Dit is dus de wettelijke standaardregeling voor de afwikkeling van erfenissen.

Auteur & Last edit

[MdV, 8-10-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.