LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)Gemeenschap (Titel 7, Boek 3 B.W.)Algemene bepalingen gemeenschap (Afd. 1, Titel 7, Boek 3 B.W.)

Algemene bepalingen gemeenschap (Afd. 1, Titel 7, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen gemeenschap

In Afdeling 1 van Titel 7 Boek 3 B.W. geeft de wet de definitie van “gemeenschap”. Deze afdeling bevat bovendien een voor een afdeling “algemene bepalingen” vrij uitvoerige uitwerking van de gemeenschap, die voor alle vormen van goederengemeenschap (kort aangeduid als “gemeenschap”) geldt (art. 3:166 B.W. tot en met art. 3:188 B.W.).

Definitie goederengemeenschap

Art. 3:166 lid 1 B.W. geeft de definitie van de goederengemeenschap:

“Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.”

Gelijke aandelen uitgangspunt

De wet gaat er van uit dat de deelgenoten gelijke aandelen in de gemeenschap hebben. Tenzij uit de rechtsverhouding anders voortvloeit (art. 3:166 lid 2 B.W.).

Art. 6:2 B.W. is op de rechtsverhoudingen tussen de deelgenoten van toepassing (art. 3:166 lid 3 B.W.). Oftewel zij moeten zich als schuldeiser en schuldenaar jegens elkaar gedragen overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid. Ook geldt de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Rekening en verantwoording gemeenschap

In het arrest HR 3 februari 2017 (rekening en verantwoording vrije gemeenschap) is de Hoge Raad ingegaan op de vraag, of rekening en verantwoording verschuldigd is bij een vrije gemeenschap. Zie de bespreking van dit arrest op de pagina Bestuur wettelijke gemeenschap van goederen.

Bijdragen deelgenoten in lasten en delen van vruchten

Tenzij een regeling anders bepaalt, delen de deelgenoten naar evenredigheid van hun aandelen in de vruchten en andere voordelen die het gemeenschappelijke goed oplevert, en moeten zij in dezelfde evenredigheid bijdragen tot de uitgaven die voortvloeien uit handelingen welke bevoegdelijk ten behoeve van de gemeenschap zijn verricht (art. 3:172 B.W.).

In het arrest HR 20 december 2019 (verdeling woning en bedrijfspand na samenwonen) komt de verdeling aan de orde van een vrije gemeenschap tussen een man en een vrouw, die met elkaar samengeleefd hadden op basis van wat de rechter noemt een “affectieve relatie”. De Hoge Raad besliste dat de man de huuropbrengsten in het bedrijfspand met de vrouw moest delen tot aan de verdeling tussen hen beiden en niet tot aan de levering van het pand aan de koper.

Auteur & Last edit

[MdV, 28-12-2017; laatste bewerking 8-04-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren