LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)Gemeenschap (Titel 7, Boek 3 B.W.)Algemene bepalingen gemeenschap (Afd. 1, Titel 7, Boek 3 B.W.)

Algemene bepalingen gemeenschap (Afd. 1, Titel 7, Boek 3 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen gemeenschap

In Afdeling 1 van Titel 7 Boek 3 B.W. geeft de wet de definitie van “gemeenschap”. Deze afdeling bevat bovendien een voor een afdeling “algemene bepalingen” vrij uitvoerige uitwerking van de gemeenschap, die voor alle vormen van goederengemeenschap (kort aangeduid als “gemeenschap”) geldt (art. 3:166 B.W. tot en met art. 3:188 B.W.).

Definitie goederengemeenschap

Art. 3:166 B.W. geeft de definitie van de goederengemeenschap:

“Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.”

Onderlinge verhouding deelgenoten

De wettelijke term voor twee of meerdere partijen, die één of meer goederen in gezamenlijkheid bezitten is dus “deelgenoten”. De wet gaat ervan uit, dat de aandelen in de gemeenschap gelijk zijn, tenzij uit “hun rechtsverhouding” anders voortvloeit (lid 2).

De wetgever vermeldt uitdrukkelijk, dat art. 6:2 B.W. op de verhouding tussen de deelgenoten van toepassing is: zij moeten zich met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid jegens elkaar gedragen (lid 3). Hun rechtsverhouding kan bovendien een andere invulling krijgen, wanneer de redelijkheid en billijkheid dit eisen. Zelfs wanneer de wet, gewoonte of rechtshandeling anders voorschrijven.

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Auteur & Last edit

[MdV, 28-12-2017]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.