LawyrupBurgerlijk wetboekZakelijke rechten (Boek 5 B.W.)Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

Appartementsrechten (Titel 9, Boek 5 B.W.)

Inleiding appartementsrechten

Een eigenaar kan zijn eigendomsrecht met betrekking tot een stuk grond of een gebouw splitsen in zgn. “appartementsrechten”. De wettelijke regeling inzake deze rechten is opgenomen in Titel 9 van Boek 5 B.W.. Ook de erfpachter en de opstaller hebben deze bevoegdheid (met betrekking tot hun beperkte recht), mits met toestemming van de grondeigenaar (art. 5:106 lid 7 B.W.).

Art. 5:106 lid 4 B.W. definieert het begrip appartementsrecht aldus:

“Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.”

De wettelijke regeling van de appartementsrechten is ingedeeld in vier afdelingen. Deze worden behandeld in de subpagina’s in het menu rechts.

Auteur & Last edit

[MdV, 22-03-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.