LawyrupBurgerlijk wetboekZakelijke rechten (Boek 5 B.W.)Mandeligheid (Titel 5, Boek 5 B.W.)

Mandeligheid (Titel 5, Boek 5 B.W.)

Inleiding mandeligheid

In Titel 5, Boek 5 B.W. wordt het begrip mandeligheid behandeld. De Titel omvat 10 artikelen (art. 5:60 B.W. tot en met art. 5:69 B.W.). Mandeligheid spreek je uit als “mandéligheid”.

Ook hier is de Afdeling Begripsbepalingen uit Boek 3 B.W. weer van belang, met name art. 3:3 B.W. (definitie van “zaken”) en art. 3:5 B.W. (definitie van “onroerend” en “roerend”). Zie de pagina Begripsbepalingen. De wettelijke definitie van het begrip “muur”, zoals dat geldt voor mandeligheid, is te vinden in Titel 4, Boek 3 B.W. (zie de pagina Burenrecht).

Wat is mandeligheid?

Art. 5:60 B.W. bepaalt: mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd. Mandeligheid impliceert dus ook gemeenschappelijk eigendom (zie de pagina gemeenschap (Titel 7, Boek 3 B.W.).

Daarbij kan worden gedacht aan agrarische gronden, die door boeren die de gezamenlijke eigendom daarvan bezitten worden gebruikt ten behoeve van hun bedrijfsvoering (de vroegere “meent”). Maar ook andere gezamenlijke gronden die worden benut ten behoeve van grondbezitters, zoals eigenaren van vakantiehuisjes op een mandelig parkterrein. Zoals in de casus van Hof Den Bosch 28 juni 2018 (zie hieronder bij rechtspraak).

Er is een zekere parallel met appartementsrechten, met dien verstande dat bij mandeligheid meer sprake is van gezamenlijk eigendom van onbebouwde grond.

Wijze van vestigen

De vestiging van mandeligheid vindt plaats door middel van een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. Zie ook de pagina inschrijvingen registergoederen.

Relevante jurisprudentie

Hof Den Bosch 28 juni 2016 (Ver. van Eigenaren Buitenplaats Hof van Zeeland/X) – vordering beheervergoeding voor het mandelig terrein vakantiepark

Hof Den Haag 29 maart 2011 – geen mandelige muur

Auteur & Last edit

[MdV, 10-08-2018]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.