Pagina inhoud

  Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (Afd. 2, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren

  In Afd. 2, Titel 10, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren geregeld (art. 8:889 B.W. tot en met art. 8:961 B.W.).

  Samenloopbepaling huur, bewaarneming en bruikleen bij vervoer goederen over binnenwateren

  Art. 8:893 B.W. sluit de wettelijke bepalingen voor huur, bewaarneming en bruikleen uit ten aanzien van de terbeschikkingstelling van een schip uit. Dit met uitzondering van rompbevrachting. Hiermee sluit de wetgever samenloop van die wettelijke regelingen met het binnenvaartrecht uit. Het zeevervoersrecht kent een gelijkluidende bepaling (art. 8:374 B.W. en art. 8:1094 B.W.). Zie de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over zee en de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over de weg.

  Overgang verplichtingen en rechten bij overdracht binnenschip

  Bij eigendomsovergang van een tevoren vervracht, al dan niet teboekstaand, schip naar een derde volgt de nieuwe eigenaar in alle rechten en verplichtingen van de vervrachter op. De vorige eigenaar blijft echter naast de nieuwe eigenaar aan de overeenkomst gebonden (art. 8:894 lid 1 B.W.).

  Rechten en verplichtingen, welke vóór de eigendomsovergang opeisbaar zijn geworden, gaan op de derde niet over (art. 8:894 lid 2 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-03-2022; laatste bewerking 27-05-2022]

  Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (Afd. 2, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (Afd. 2, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren

   In Afd. 2, Titel 10, Boek 8 B.W. is de overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren geregeld (art. 8:889 B.W. tot en met art. 8:961 B.W.).

   Samenloopbepaling huur, bewaarneming en bruikleen bij vervoer goederen over binnenwateren

   Art. 8:893 B.W. sluit de wettelijke bepalingen voor huur, bewaarneming en bruikleen uit ten aanzien van de terbeschikkingstelling van een schip uit. Dit met uitzondering van rompbevrachting. Hiermee sluit de wetgever samenloop van die wettelijke regelingen met het binnenvaartrecht uit. Het zeevervoersrecht kent een gelijkluidende bepaling (art. 8:374 B.W. en art. 8:1094 B.W.). Zie de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over zee en de pagina Overeenkomst van goederenvervoer over de weg.

   Overgang verplichtingen en rechten bij overdracht binnenschip

   Bij eigendomsovergang van een tevoren vervracht, al dan niet teboekstaand, schip naar een derde volgt de nieuwe eigenaar in alle rechten en verplichtingen van de vervrachter op. De vorige eigenaar blijft echter naast de nieuwe eigenaar aan de overeenkomst gebonden (art. 8:894 lid 1 B.W.).

   Rechten en verplichtingen, welke vóór de eigendomsovergang opeisbaar zijn geworden, gaan op de derde niet over (art. 8:894 lid 2 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-03-2022; laatste bewerking 27-05-2022]

   Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (Afd. 2, Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!