Pagina inhoud

  Exploitatie van een binnenschip (Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

  Inleiding exploitatie van een binnenschip

  Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat wettelijke regels rondom de exploitatie van binnenschepen. Deze Titel is onderverdeeld in 4 Afdelingen.

  Afd. 1 Algemene bepaling exploitatie binnenschip (art. 8:880 B.W.);

  Afd. 2 Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (art. 8:889 B.W. tot en met art. 8:961 B.W.);

  Afd. 3 Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren (art. 8:970 B.W. tot en met art. 8:986 B.W.);

  Afd. 4 Enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren (art. 8:890 B.W. tot en met art. 8:998 B.W.).

  Binnenvaartwet

  Voor de bedrijfsmatige exploitatie van binnenschepen is er ook een administratiefrechtelijke regeling, de Binnenvaartwet, waarin de toelating tot het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip is geregeld. Deze wet omvat 55 bepalingen verdeeld over 7 Hoofdstukken.

  Hoofdstuk 1 Reikwijdte van de wet (art. 1 t/m 4 Binnenvaartwet)
  Hoofdstuk 2 Toegang tot de markt (art. 5 en 6 Binnenvaartwet)
  Hoofdstuk 3 Regels aan boord (art. 7 t/m 35c Binnenvaartwet)
  Hoofdstuk 4 Scheepsnummer en gegevensverstrekking (art. 36 t/m 39 Binnenvaartwet)
  Hoofdstuk 4a Financiering inzameling en verdere verwijdering van olie- en vethoudende
  scheepsafvalstoffen (art. 39a t/m 39i Binnenvaartwet)
  Hoofdstuk 5 Handhaving (art. 40 t/m 50 Binnenvaartwet)
  Hoofdstuk 6 Overige bepalingen (art. 51 t/m 55 Binnenvaartwet)

  Document van toelating tot vervoer over binnenwateren

  Art. 5 lid 1 Binnenvaartwet verbiedt het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip zonder een zgn. document van toelating. Bij schending van dit gebod kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

  Handhaving Binnenvaartwet: bestuurlijke boete

  De bestuurlijke boete die ten hoogste kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vierde categorie, bedoeld in art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht (art. 48 lid 2 Binnenvaartwet). Deze bepaling kent zes categorieën, variërend van EUR 335,= tot EUR 670.000,=. De vierde categorie is EUR 22.500,= (sinds 2022).

  De regels in de Binnenvaartwet vloeien mede voort uit de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161).

  Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling

  Naast de Binnenvaartwet zijn er ook het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling. Deze geven uitvoering aan de Binnenvaartwet. Zo wordt in art. 1.2 Binnenvaartregeling de zonering van de binnenwateren als bedoeld in art. 2 Binnenvaartwet gedefinieerd.

  Wijziging van de Binnenvaartwet ter invoering Europees kwalificatiecertificaat

  Bij wet van 7 juni 2023 is de Binnenvaartwet gewijzigd, ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 (Stb. 2023, 392). Het doel van de richtlijn is een gemeenschappelijk kader te introduceren voor de erkenning van minimumberoepskwalificaties voor de binnenvaart. Zie ook de MvT bij de uitvoeringswet (Kamerdossier 1075857 nr. 3).

  Daartoe wordt het EU kwalificatiecertificaat geïntroduceerd. Een kwalificatiecertificaat dat in een van de lidstaten wordt verstrekt geldt dan op alle binnenwateren van de Unie. De Richtlijn beschrijft de wijze waarop dit certificaat kan worden verkregen. Ook erkenning van certificaten van derde-landen is voorzien. Bij de wetswijziging wordt in de uitvoeringsbesluiten ook een gegevensbank ingesteld.

  Inwerkingtreding van de wet is nog nader te bepalen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikelen of onderdelen van deze wet terugwerken tot en met 17-01-2022.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 3-03-2022; laatste bewerking 26-11-2024]

  Pagina inhoud

   Exploitatie van een binnenschip (Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Inleiding exploitatie van een binnenschip

   Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W. bevat wettelijke regels rondom de exploitatie van binnenschepen. Deze Titel is onderverdeeld in 4 Afdelingen.

   Afd. 1 Algemene bepaling exploitatie binnenschip (art. 8:880 B.W.);

   Afd. 2 Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren (art. 8:889 B.W. tot en met art. 8:961 B.W.);

   Afd. 3 Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren (art. 8:970 B.W. tot en met art. 8:986 B.W.);

   Afd. 4 Enige bijzondere overeenkomsten vervoer over binnenwateren (art. 8:890 B.W. tot en met art. 8:998 B.W.).

   Binnenvaartwet

   Voor de bedrijfsmatige exploitatie van binnenschepen is er ook een administratiefrechtelijke regeling, de Binnenvaartwet, waarin de toelating tot het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip is geregeld. Deze wet omvat 55 bepalingen verdeeld over 7 Hoofdstukken.

   Hoofdstuk 1 Reikwijdte van de wet (art. 1 t/m 4 Binnenvaartwet)
   Hoofdstuk 2 Toegang tot de markt (art. 5 en 6 Binnenvaartwet)
   Hoofdstuk 3 Regels aan boord (art. 7 t/m 35c Binnenvaartwet)
   Hoofdstuk 4 Scheepsnummer en gegevensverstrekking (art. 36 t/m 39 Binnenvaartwet)
   Hoofdstuk 4a Financiering inzameling en verdere verwijdering van olie- en vethoudende
   scheepsafvalstoffen (art. 39a t/m 39i Binnenvaartwet)
   Hoofdstuk 5 Handhaving (art. 40 t/m 50 Binnenvaartwet)
   Hoofdstuk 6 Overige bepalingen (art. 51 t/m 55 Binnenvaartwet)

   Document van toelating tot vervoer over binnenwateren

   Art. 5 lid 1 Binnenvaartwet verbiedt het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen per binnenschip zonder een zgn. document van toelating. Bij schending van dit gebod kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

   Handhaving Binnenvaartwet: bestuurlijke boete

   De bestuurlijke boete die ten hoogste kan worden opgelegd komt overeen met de boete van de vierde categorie, bedoeld in art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht (art. 48 lid 2 Binnenvaartwet). Deze bepaling kent zes categorieën, variërend van EUR 335,= tot EUR 670.000,=. De vierde categorie is EUR 22.500,= (sinds 2022).

   De regels in de Binnenvaartwet vloeien mede voort uit de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161).

   Binnenvaartbesluit en Binnenvaartregeling

   Naast de Binnenvaartwet zijn er ook het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling. Deze geven uitvoering aan de Binnenvaartwet. Zo wordt in art. 1.2 Binnenvaartregeling de zonering van de binnenwateren als bedoeld in art. 2 Binnenvaartwet gedefinieerd.

   Wijziging van de Binnenvaartwet ter invoering Europees kwalificatiecertificaat

   Bij wet van 7 juni 2023 is de Binnenvaartwet gewijzigd, ter implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 (Stb. 2023, 392). Het doel van de richtlijn is een gemeenschappelijk kader te introduceren voor de erkenning van minimumberoepskwalificaties voor de binnenvaart. Zie ook de MvT bij de uitvoeringswet (Kamerdossier 1075857 nr. 3).

   Daartoe wordt het EU kwalificatiecertificaat geïntroduceerd. Een kwalificatiecertificaat dat in een van de lidstaten wordt verstrekt geldt dan op alle binnenwateren van de Unie. De Richtlijn beschrijft de wijze waarop dit certificaat kan worden verkregen. Ook erkenning van certificaten van derde-landen is voorzien. Bij de wetswijziging wordt in de uitvoeringsbesluiten ook een gegevensbank ingesteld.

   Inwerkingtreding van de wet is nog nader te bepalen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit kan worden bepaald dat artikelen of onderdelen van deze wet terugwerken tot en met 17-01-2022.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 3-03-2022; laatste bewerking 26-11-2024]

   Exploitatie van een binnenschip (Titel 10, Hoofdstuk III, Boek 8 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!