Pagina inhoud

  Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek III Rv.)

  Inleiding procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek 3 Rv.)

  In Titel 12, Boek III Rv. worden enkele specifieke bepalingen gegeven voor procedures waarmee wordt opgekomen tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden. De Titel omvat 4 artikelen (art. 1003 Rv. tot en met art. 1006 Rv.). Het gaat hierbij om de collectieve procedures door en tegen rechtspersonen (en hun leden), die opkomen tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (zie de pagina Algemene voorwaarden).

  Exploten aan en van (de leden van) een vereniging ter belangenbehartiging

  In art. 1003 Rv. wordt een uitzondering gegeven voor het vereiste in art. 111 lid 2 Rv., dat exploten (met name een exploot van dagvaarding) in een procedure de naam en de woonplaats van partijen dient te vermelden (zie de pagina Dagvaarding). Exploten aan een vereniging die ten doel heeft de behartiging van belangen van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen, waarin ook haar leden worden gedagvaard, hoeven niet de naam en de woonplaats van die leden afzonderlijk te vermelden (art. 1003 aanhef en sub 1 Rv.).

  Dit geldt ook voor leden van een vereniging die in 1e aanleg mede in rechte is betrokken, maar inmiddels is ontbonden.

  Het omgekeerde geldt dit ook voor exploten uitgebracht door zo’n vereniging (art. 1003 aanhef en sub 2 Rv.).

  Verzoekschriftprocedure tegen leden ontbonden vereniging

  Eenzelfde regel geeft de wet in art. 1004 Rv. voor de verzoekschriftprocedure als bedoeld in art. 6:242 lid 2 B.W. (procedure door de gebruiker van algemene voorwaarden er opheffing van een vonnis waarbij de algemene voorwaarden vernietigd zijn of moeten worden aangepast). Zie de pagina Algemene voorwaarden, kopje art. 6:242 lid 2 B.W..

  Cassatie slechts door verschenen partijen

  Art. 1005 Rv. bepaalt dat cassatie in een procedure op grond van art. 6:240 B.W. – waarbij de namen en woonplaatsen niet zijn vermeld – slechts kan worden ingesteld door de in de procedure (bij het Gerechtshof in Den Haag) verschenen partijen. Zie de pagina Algemene voorwaarden, kopje vordering ingesteld door een rechtspersonen die voor de belangen van consumenten opkomen.

  Partijen worden beschouwd als één partij

  Art. 1006 Rv. bepaalt dat in dergelijke zaken alle partijen als één partij worden beschouwd. Niet verschenen partijen kunnen niet in de proceskosten veroordeeld worden.

  Zekerheidstelling proceskosten

  Op vordering van ieder van partijen kan op ieder moment zekerheidstelling voor de proceskosten worden gevorderd als er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij die zal kunnen betalen. Zie ook de pagina Zekerheidstelling proceskosten.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 16-02-2020; laatste bewerking 1-09-2023]

  Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek III Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek III Rv.)

   Inleiding procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek 3 Rv.)

   In Titel 12, Boek III Rv. worden enkele specifieke bepalingen gegeven voor procedures waarmee wordt opgekomen tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden. De Titel omvat 4 artikelen (art. 1003 Rv. tot en met art. 1006 Rv.). Het gaat hierbij om de collectieve procedures door en tegen rechtspersonen (en hun leden), die opkomen tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (zie de pagina Algemene voorwaarden).

   Exploten aan en van (de leden van) een vereniging ter belangenbehartiging

   In art. 1003 Rv. wordt een uitzondering gegeven voor het vereiste in art. 111 lid 2 Rv., dat exploten (met name een exploot van dagvaarding) in een procedure de naam en de woonplaats van partijen dient te vermelden (zie de pagina Dagvaarding). Exploten aan een vereniging die ten doel heeft de behartiging van belangen van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen, waarin ook haar leden worden gedagvaard, hoeven niet de naam en de woonplaats van die leden afzonderlijk te vermelden (art. 1003 aanhef en sub 1 Rv.).

   Dit geldt ook voor leden van een vereniging die in 1e aanleg mede in rechte is betrokken, maar inmiddels is ontbonden.

   Het omgekeerde geldt dit ook voor exploten uitgebracht door zo’n vereniging (art. 1003 aanhef en sub 2 Rv.).

   Verzoekschriftprocedure tegen leden ontbonden vereniging

   Eenzelfde regel geeft de wet in art. 1004 Rv. voor de verzoekschriftprocedure als bedoeld in art. 6:242 lid 2 B.W. (procedure door de gebruiker van algemene voorwaarden er opheffing van een vonnis waarbij de algemene voorwaarden vernietigd zijn of moeten worden aangepast). Zie de pagina Algemene voorwaarden, kopje art. 6:242 lid 2 B.W..

   Cassatie slechts door verschenen partijen

   Art. 1005 Rv. bepaalt dat cassatie in een procedure op grond van art. 6:240 B.W. – waarbij de namen en woonplaatsen niet zijn vermeld – slechts kan worden ingesteld door de in de procedure (bij het Gerechtshof in Den Haag) verschenen partijen. Zie de pagina Algemene voorwaarden, kopje vordering ingesteld door een rechtspersonen die voor de belangen van consumenten opkomen.

   Partijen worden beschouwd als één partij

   Art. 1006 Rv. bepaalt dat in dergelijke zaken alle partijen als één partij worden beschouwd. Niet verschenen partijen kunnen niet in de proceskosten veroordeeld worden.

   Zekerheidstelling proceskosten

   Op vordering van ieder van partijen kan op ieder moment zekerheidstelling voor de proceskosten worden gevorderd als er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij die zal kunnen betalen. Zie ook de pagina Zekerheidstelling proceskosten.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 16-02-2020; laatste bewerking 1-09-2023]

   Procedures tegen onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden (Titel 12, Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!