LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Vaststellingsovereenkomst (Titel 15, Boek 7 B.W.)

Vaststellingsovereenkomst (Titel 15, Boek 7 B.W.)

Inleiding vaststellingsovereenkomst

Ook de vaststellingsovereenkomst (in de praktijk afgekort tot “VSO”) kent een eigen bijzondere regeling in Boek 7 B.W., en wel in Titel 15.

De artikelen 7:900 tot en met 7:905 B.W. regelen de vaststellingsovereenkomst tussen individuele partijen.

Art. 7:902 B.W. bepaalt, dat een vaststellingsovereenkomst ook geldig is, wanneer deze zelfs (en bindend) geldig is, als de overeenkomst in strijd mocht blijken te met dwingend recht.

Alleen wanneer de vaststelling daarnaast ook naar inhoud of strekking in strijd komt met de goede zeden of de openbare orde kan de vaststellingsovereenkomst worden vernietigd (zie pagina vernietiging).

Art. 7:906 B.W. is een schakelbepaling.

Bindend advies

Bij bindend advies sluiten partijen die een geschil hebben een overeenkomst, waarin zij afspreken dat zij het geschil dat hen verdeeld houdt zullen oplossen doordat een derde – doorgaans een deskundige – daarover een bindend advies zal uitbrengen. Zij geven daarmee de beslissing uit handen aan de bindend adviseur. Die bepaalt bindend de wil van beide betrokken partijen.

Het bindend advies is een species van de vaststellingsovereenkomst. In een uitspraak van Rechtbank Utrecht d.d. 25 september 1996 heeft de rechtbank beslist, dat het Europees Mededingingsrecht van openbare orde is. Een beslissing van een bindend adviseur, die daarmee in strijd kwam, werd derhalve vernietigd (vgl. art. 7:902 B.W.).

Massaschade

Daarnaast kent de wet in de artikelen 7:907 t/m 7:910 B.W. een regeling voor vaststellingsovereenkomsten inzake massaschades, die tussen belangenbehartigers en de laedens worden overeengekomen. De wet biedt de mogelijkheid deze algemeen verbindend te laten verklaren via een zgn. WCAM-procedure. Deze is geregeld in Titel 14, Boek 3 Rv (zie de pagina Procedures verbindendverklaring collectieve overeenkomsten afwikkeling massaschades).

Zie ook de pagina Collectief actierecht.

Auteur & Last edit

[MdV, 30-12-2017; bijgewerkt 10-04-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.