LawyrupBurgerlijk wetboekAlgemeen deel vermogensrecht (Boek 3 B.W.)Rechtsvorderingen (Titel 11, Boek 3 B.W.)Collectief actierecht (art. 3:305a – 3:305e B.W.)

Collectief actierecht (art. 3:305a-305e B.W.)

Inleiding collectief actierecht

In Titel 11, Boek 3 B.W. (Rechtsvorderingen) wordt het formele aspect van een (materieel) recht, het vorderingsrecht of rechtsvordering, uitgewerkt in een aantal algemene bepalingen, die voor iedere rechtsvordering van belang zijn. Daarvan maakt de regeling van het collectieve actierecht deel uit.

Deze bepalingen zijn te vinden in art. 3:305a B.W. tot en met art. 3:305e B.W..

Speciale procesregels voor collectief actierecht

In het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn bijzondere procesregels te vinden voor collectieve acties. Zie de pagina Procedures collectief actierecht en massaschade.

Daarnaast is er een procedure voor het algemeen verbindend laten verklaren van bereikte collectieve overeenkomsten voor het regelen van massaschade. Zie de pagina Procedures verbindendverklaring massaschade.

Auteur & Last edit

[MdV, 9-04-2018; laatste bewerking 13-01-2023]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.