LawyrupBurgerlijk wetboekPersonen en familierecht (Boek 1 B.W.)Levensonderhoud (Titel 17, Boek 1 B.W.)

Levensonderhoud en alimentatie

De regeling van de onderhoudsverplichting geldt enerzijds ten aanzien van elkaar als echtgenoten (of geregistreerd partners) en daarnaast jegens de kinderen in het gezin. Doorgaans gaat dat vanzelf binnen de gezamenlijke huishouding.

En daarnaast in geval van echtscheiding gedurende een bepaalde tijd jegens de ex-partner en de minderjarige kinderen, door het betalen van alimentatie. Deels ook voor studerende kinderen.

Zie de subpagina’s in het menu rechts voor de artikelsgewijze bespreking.

Auteur & Last edit

[MdV, 14-12-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.