Pagina inhoud

  Procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap (Titel 2, Boek III Rv.)

  Inleiding procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap

  Boek III Burgerlijke rechtsvordering bevat een aantal regelingen voor procedures  “van onderscheiden aard”. Wat zoveel inhoudt dat er een aantal bijzondere regels worden gegeven die afwijken van de standaard procedures (zowel dagvaardingszaken als verzoekschriftprocedures) die in Boek 1 behandeld worden.

  Gemeenschap is hier goederengemeenschap

  In Titel 2, Boek III Rv. is een aantal specifieke bepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op procedures inzake nalatenschappen en ook voor procedures inzake gemeenschappen. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap).

  De Titel omvat zes afdelingen (art. 658 Rv. tot en met art. 699 Rv.):

  Verzegeling goederen nalatenschap en gemeenschap (art. 658 Rv. tot en met art. 665 Rv.) (Afd. 1)

  Ontzegeling goederen nalatenschap en gemeenschap (art. 666 Rv. tot en met art. 670 Rv.) (Afd. 2)

  Boedelbeschrijving nalatenschap en gemeenschap (art. 671 Rv. tot en met art. 675 Rv.) (Afd. 3)

  Geschillen verzegeling en boedelbeschrijving nalatenschap en gemeenschap (art. 676 Rv.) (Afd. 4)

  Rechtsmiddelen beschikkingen nalatenschap (art. 676a Rv. en art. 676b Rv.) (Afd. 5)

  Verdeling van een gemeenschap (art. 677 Rv. tot en met art. 699 Rv.) (Afd. 6)

  Auteur & Last edit

  [MdV, 4-01-2020; laatste bewerking 26-07-2023]

  Pagina inhoud

   Procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap (Titel 2, Boek III Rv.)

   Inleiding procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap

   Boek III Burgerlijke rechtsvordering bevat een aantal regelingen voor procedures  “van onderscheiden aard”. Wat zoveel inhoudt dat er een aantal bijzondere regels worden gegeven die afwijken van de standaard procedures (zowel dagvaardingszaken als verzoekschriftprocedures) die in Boek 1 behandeld worden.

   Gemeenschap is hier goederengemeenschap

   In Titel 2, Boek III Rv. is een aantal specifieke bepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op procedures inzake nalatenschappen en ook voor procedures inzake gemeenschappen. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap).

   De Titel omvat zes afdelingen (art. 658 Rv. tot en met art. 699 Rv.):

   Verzegeling goederen nalatenschap en gemeenschap (art. 658 Rv. tot en met art. 665 Rv.) (Afd. 1)

   Ontzegeling goederen nalatenschap en gemeenschap (art. 666 Rv. tot en met art. 670 Rv.) (Afd. 2)

   Boedelbeschrijving nalatenschap en gemeenschap (art. 671 Rv. tot en met art. 675 Rv.) (Afd. 3)

   Geschillen verzegeling en boedelbeschrijving nalatenschap en gemeenschap (art. 676 Rv.) (Afd. 4)

   Rechtsmiddelen beschikkingen nalatenschap (art. 676a Rv. en art. 676b Rv.) (Afd. 5)

   Verdeling van een gemeenschap (art. 677 Rv. tot en met art. 699 Rv.) (Afd. 6)

   Auteur & Last edit

   [MdV, 4-01-2020; laatste bewerking 26-07-2023]

   Procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap (Titel 2, Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!