LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures inzake nalatenschap en gemeenschap (Titel 2, Boek 3 Rv.)

Procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap (Titel 2, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures inzake nalatenschappen of gemeenschap

Boek 3 Burgerlijke rechtsvordering bevat een aantal regelingen voor procedures  “van onderscheiden aard”. Wat zoveel inhoudt dat er een aantal bijzondere regels worden gegeven die afwijken van de standaard procedures (zowel dagvaardingszaken als verzoekschriftprocedures) die in Boek 1 behandeld worden.

In Titel 2, Boek 3 Rv. is een aantal specifieke bepalingen opgenomen, die van toepassing zijn op procedures inzake nalatenschappen en ook voor procedures inzake gemeenschappen. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel 7 van Boek 3 B.W. (zie de pagina Gemeenschap).

De Titel omvat zes afdelingen (art. 658 Rv. tot en met art. 699 Rv.):

Verzegeling goederen nalatenschap en gemeenschap (art. 658 Rv. tot en met art. 665 Rv.) (Afd. 1)

Ontzegeling goederen nalatenschap en gemeenschap (art. 666 Rv. tot en met art. 670 Rv.) (Afd. 2)

Boedelbeschrijving nalatenschap en gemeenschap  (art. 671 Rv. tot en met art. 675 Rv.) (Afd. 3)

Geschillen verzegeling en boedelbeschrijving nalatenschap en gemeenschap  (art. 676 Rv.) (Afd. 4)

Rechtsmiddelen beschikkingen nalatenschap  (art. 676a Rv. en art. 676b Rv.) (Afd. 5)

Verdeling van een gemeenschap (art. 677 Rv. tot en met art. 699 Rv.) (Afd. 6)

NB De links naar de wettekst verwijzen naar de niet-digitale versie van Rv..

Auteur & Last edit

[MdV, 4-01-2020; laatste bewerking 26-10-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.