LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingGerechtelijke tenuitvoerlegging (Boek 2 Rv.)Stellen van zekerheid (Titel 7, Boek 2 Rv.)

Stellen van zekerheid (Titel 7, Boek 2 Rv.)

Inleiding zekerheidstelling

In bepaalde situaties kan een partij worden veroordeeld om zekerheid te stellen. Bij voorbeeld voor een betaling, tegen opheffing van een beslag.

De wet geeft daarvoor een regeling in Titel 7, Boek 2 Rv.. Een geschil over zekerheidstelling wordt op vordering van de meest gerede partij beslecht in kort geding. Zie ook de pagina Kort geding.

Deze bevat (nog) maar één bepaling: art. 616 Rv. (deze link verwijst naar de versie van Rv. voor niet-digitaal procederen; de bepaling is in de versie van de wet voor digitaal procederen gelijkluidend).

Auteur & Last edit

[MdV, 09-03-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Vond je deze content nuttig? Steun Lawyrup met een donatie naar keuze.

Doneren