LawyrupFaillissementswetFaillissement (Titel 1 Fw.)Gevolgen van de faillietverklaring (Afd. 2, Titel 1 Fw.)Afkoelingsperiode faillissement (art. 63a – 63c Fw.)

Afkoelingsperiode faillissement (art. 63a – 63c Fw.)

Inleiding afkoelingsperiode faillissement

De rechter-commissaris in het faillissement kan op verzoek van iedere belanghebbende, de curator of ambtshalve een afkoelingsperiode gelasten (art. 63a Fw.). De surseance kent een soortgelijke bepaling: art. 241a Fw. (zie ook de pagina surseance).

Pandhouder

Art. 63b Fw. geeft een regeling voor de positie van de pandhouder bij een afkoelingsperiode.

Bodembeslag Ontvanger

Art. 63c Fw. geeft een regeling voor bodembeslag door de Ontvanger.

Financiele zekerheidsovereenkomst

Voor goederen die verpand zijn via een financiele zekerheidsovereenkomst (zie de betreffende pagina Financielezekerheidsovereenkomst) geeft art. 63d Fw. een uitzondering op de afkoelingsperiode. Zie ook art. 63e Fw..

Hoger beroep tegen afkoeling

Van de beschikking inzake de afkoelingsperiode kan gelet op art. 67 Fw. hoger beroep worden aangetekend. NB de beroepstermijn is zeer kort: vijf dagen. Dit geldt zowel de verlening (of verlenging) als de afwijzing of intrekking.

Huwelijksgoederengemeenschap

Wanneer er sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap, dan geldt het faillissement als een faillissement van die gemeenschap. De curator is dan bevoegd die te vereffenen (art. 63 Fw.).

De curator zal dat wel met inachtneming van de gelaagdheid van de afwikkeling van de twee boedels moeten doen, rekening houdend met de verschillende positie van schuldeisers van (alleen) de gefailleerde en schuldeisers van de gemeenschap.

Rechtspraak

Pres. Rb. Amsterdam d.d. 25 juni 1993. Onder “opeising van goederen” in de zin van art. 63a Fw. wordt ook verstaan het ten uitvoer leggen van een ontruimingsvonnis door de verhuurder.

Rb. Amsterdam d.d. 5 augustus 1993, NJ 1994, 41 Hoger beroep van de beschikking inzake de afkoelingsperiode in surseance is eveneens mogelijk, hoewel de wet dit vergeten is op te nemen.

Auteur & Last edit

[MdV, 27-04-2018]

1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.

Wat vond u van dit artikel ?

1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.