Rechtsverwerking

Inleiding rechtsverwerking

Rechtsverwerking houdt in, dat iemand een recht dat hij of zij eerder had, niet meer kan uitoefenen als gevolg van gedragingen waardoor de indruk is gewekt dat degeen die het recht had daar afstand van doet. Rechtsverwerking is een verweer, dat iemand kan voeren, als hij of zij door de rechthebbende wordt aangesproken.

Het leerstuk van de rechtsverwerking heeft een breed toepassingsgebied in het burgerlijk recht. Het kan zich zowel voordoen bij overeenkomsten als bij andere rechtsverhoudingen.

Je zou rechtsverwerking kunnen omschrijven als:

“Het verlies van het recht om beroep op een subjectief recht te doen als gevolg van een eigen gedraging van de rechthebbende, waardoor het uitoefenen van dit recht in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.”

Rechtsverwerking kan zich zowel voordoen bij de uitoefening van materiële rechten als ook in het procesrecht, waarbij weren kunnen worden prijsgegeven of afstand gedaan kan worden van een rechtsmiddel. Ook de schuldenaar kan bepaalde rechten prijsgeven door zijn of haar houding.

Standaardarrest rechtsverwerking

Het standaardarrest met betrekking tot rechtsverwerking is het zgn. Bankmanager arrest (HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708 – nog niet gepubliceerd op ECLI). Deze zaak ging over een loonvordering.

De Hoge Raad overwoog in dit arrest:

“In het algemeen is voor het slagen van een beroep op rechtsverwerking niet voldoende, dat de schuldeiser gedurende een zekere periode nalaat de schuldenaar uitdrukkelijk in gebreke te stellen.

Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht; het enkele nalaten van een uitdrukkelijke ingebrekestelling levert naar die maatstaven niet een zodanige onverenigbaarheid op.“

Zie voor verdieping over dit onderwerp de pagina Algemene bepalingen verbintenissen en de pagina Rechtsgevolgen van overeenkomsten.

Zie ook het e-Book Rechtsverwerking.

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Rechtsverwerking

  Inleiding rechtsverwerking

  Rechtsverwerking houdt in, dat iemand een recht dat hij of zij eerder had, niet meer kan uitoefenen als gevolg van gedragingen waardoor de indruk is gewekt dat degeen die het recht had daar afstand van doet. Rechtsverwerking is een verweer, dat iemand kan voeren, als hij of zij door de rechthebbende wordt aangesproken.

  Het leerstuk van de rechtsverwerking heeft een breed toepassingsgebied in het burgerlijk recht. Het kan zich zowel voordoen bij overeenkomsten als bij andere rechtsverhoudingen.

  Je zou rechtsverwerking kunnen omschrijven als:

  “Het verlies van het recht om beroep op een subjectief recht te doen als gevolg van een eigen gedraging van de rechthebbende, waardoor het uitoefenen van dit recht in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.”

  Rechtsverwerking kan zich zowel voordoen bij de uitoefening van materiële rechten als ook in het procesrecht, waarbij weren kunnen worden prijsgegeven of afstand gedaan kan worden van een rechtsmiddel. Ook de schuldenaar kan bepaalde rechten prijsgeven door zijn of haar houding.

  Standaardarrest rechtsverwerking

  Het standaardarrest met betrekking tot rechtsverwerking is het zgn. Bankmanager arrest (HR 7 juni 1991, NJ 1991, 708 – nog niet gepubliceerd op ECLI). Deze zaak ging over een loonvordering.

  De Hoge Raad overwoog in dit arrest:

  “In het algemeen is voor het slagen van een beroep op rechtsverwerking niet voldoende, dat de schuldeiser gedurende een zekere periode nalaat de schuldenaar uitdrukkelijk in gebreke te stellen.

  Van rechtsverwerking kan slechts sprake zijn indien de schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht; het enkele nalaten van een uitdrukkelijke ingebrekestelling levert naar die maatstaven niet een zodanige onverenigbaarheid op.“

  Zie voor verdieping over dit onderwerp de pagina Algemene bepalingen verbintenissen en de pagina Rechtsgevolgen van overeenkomsten.

  Zie ook het e-Book Rechtsverwerking.

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis