LawyrupBurgerlijk wetboekVerkeersmiddelen en vervoer (Boek 8 B.W.)Wegvervoerrecht (Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Wegvervoersrecht (Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W.)

Inleiding wegvervoersrecht

Hoofdstuk IV, Boek 8 B.W. regelt het wegvervoersrecht. Interessante taalkundige vraag: is het nu “wegvervoersrecht” of “wegvervoerrecht”? Het grappige is dat bij “vervoersrecht” de versie met de verbindings-s beter klinkt. De wet spreekt wel van “wegvervoersrecht”. Doordat “wegvervoer” als begrip gangbaar is, voelt daardoor “wegvervoerrecht” taalkundig beter aan. Het lijkt me dat beide kunnen, met of zonder ‘s’. Overigens wordt ook wel gesproken over “transportrecht”. Dan zijn we van dat vraagstuk af.

Dit Hoofdstuk bevat 2 Titels:

Wegvervoer (Titel 13)

Ongevallen (Titel 14) Deze bepalingen zien met name op ongevallen met wegvervoer, waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Inbedding in het burgerlijk recht

Het Burgerlijk recht is een samenhangend geheel. In de wel op Lawyrup behandelde onderdelen van het vermogensrecht en het procesrecht wordt vaak verwezen naar andere Boeken van het B.W..

In het burgerlijk procesrecht vinden we specifieke bepalingen over procedures in het vervoersrecht. Zie Titel 1, Boek 3 Rv., dat wordt behandeld op de pagina Procedures verkeersmiddelen en vervoer).

Auteur & Last edit

[MdV, 21-01-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.