Pagina inhoud

  Conservatoir beslag onder de schuldeiser (Afd. 5, Titel 4, Boek III Rv.)

  Inleiding conservatoir eigenbeslag

  De schuldeiser kan niet alleen conservatoir beslag leggen onder de schuldenaar voor hetgeen hij van de schuldenaar te vorderen heeft, of onder een derde op wie de schuldenaar een vordering heeft. Hij kan ook beslag leggen onder zichzelf op hetgeen de schuldenaar van hem te vorderen heeft. Deze Afdeling bestaat uit slechts één bepaling (art. 724 Rv.).

  Het ligt voor de hand dit te doen als er (nog) geen verrekening mogelijk is (zie ook de pagina verrekening).

  Op welke goederen kan de schuldenaar onder zichzelf beslag leggen?

  Dit beslag kan worden gelegd op de goederen genoemd in de bepaling inzake executoriaal eigenbeslag (art. 479h Rv.): op de vorderingen die zijn schuldenaar op hem heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, alsook op de aan zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich heeft en die geen registergoederen zijn.

  De goederen moeten worden beschreven in het verzoekschrift tot vragen van verlof voor het eigenbeslag (art. 724 lid 1 Rv.).

  Net als bij alle andere conservatoire beslagen moet deze procedure steeds ook worden bezien tegen de achtergrond van de algemene bepalingen inzake conservatoir beslag. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

  Beslagvrije goederen bij eigenbeslag

  Volgens art. 724 lid 2 Rv. kan geen beslag gelegd worden op goederen, waarvan beslag op grond van art. 475a lid 1 t/m lid 3 Rv. is uitgesloten. Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden, kopje Beslagvrije goederen.

  De bepalingen van het executoriaal derdenbeslag (art. 475ab Rv. tot en met art. 475h Rv.) zijn van overeenkomstige toepassing. Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden.

  Ook zijn art. 475i leden 2 t/m 5 Rv. van overeenkomstige toepassing (die ook over de beslagvrije voet gaan bij periodieke uitkeringen). Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden, kopje Betekening van het beslag aan de geëxecuteerde.

  Aanvang termijn afgifte na executoriaal worden beslag onder zichzelf

  Wanneer er een executoriale titel is verkregen, kunnen de goederen – na verstrijken van de termijn vermeld in art. 479j lid 1 Rv. – aan de deurwaarder ter executie worden afgegeven.

  Deze termijn van veertien dagen begint uiteraard pas te lopen vanaf de dag dat de schuldeiser een executoriale titel heeft verkregen én deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, én aan de schuldenaar is betekend (art. 724 lid 3 Rv.).

  De executant is dan bevoegd de door hem aan de geëxecuteerde verschuldigde goederen of af te geven zaken over te geven aan de deurwaarder ter executie volgens de gewone regels voor zodanige goederen of zaken voorgeschreven.

  Wanneer geen eigenbeslag?

  Eigenbeslag kan niet worden benut om de executie van de vordering van de wederpartij tegen te gaan. Dit wordt aangemerkt als misbruik van recht (zie de pagina Begripsbepalingen, art. 3:13 B.W. misbruik van bevoegdheid c.q. misbruik van recht). De Voorzieningenrechter zal het verlof tot het leggen van een dergelijk beslag weigeren.

  Rechtspraak

  Rb. Den Haag 21 december 2018 (Biopromotions/TN Plastics) – eigenbeslag op toegewezen executoriale vordering van wederpartij is misbruik van recht, tenzij redelijkerwijs vaststaat dat de vordering waarvoor beslag is gelegd “hard” is.

  HR 27 november 2009 (Ontvanger/NN te Polen) – beslag Belastingdienst onder zichzelf is geoorloofd; eigenbeslag is juist bedoeld voor het geval de beslaglegger niet kan verrekenen.

  Rb. Amsterdam 31 augustus 2004 (NJF 2004, NJF 529) beslag onder de deurwaarder op krachtens executie betaalde is verkapt eigenbeslag.

  Rb. Breda 8 september 2004 (NJF 2004, 544) eigenbeslag afgewezen omdat tegenvordering verzoeker onvoldoende vaststaat.

  Auteur & Last edit

  [MdV, 23-06-2018; bijgewerkt 1-08-2023]

  Conservatoir beslag onder de schuldeiser (Afd. 5, Titel 4, Boek III Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Conservatoir beslag onder de schuldeiser (Afd. 5, Titel 4, Boek III Rv.)

   Inleiding conservatoir eigenbeslag

   De schuldeiser kan niet alleen conservatoir beslag leggen onder de schuldenaar voor hetgeen hij van de schuldenaar te vorderen heeft, of onder een derde op wie de schuldenaar een vordering heeft. Hij kan ook beslag leggen onder zichzelf op hetgeen de schuldenaar van hem te vorderen heeft. Deze Afdeling bestaat uit slechts één bepaling (art. 724 Rv.).

   Het ligt voor de hand dit te doen als er (nog) geen verrekening mogelijk is (zie ook de pagina verrekening).

   Op welke goederen kan de schuldenaar onder zichzelf beslag leggen?

   Dit beslag kan worden gelegd op de goederen genoemd in de bepaling inzake executoriaal eigenbeslag (art. 479h Rv.): op de vorderingen die zijn schuldenaar op hem heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, alsook op de aan zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich heeft en die geen registergoederen zijn.

   De goederen moeten worden beschreven in het verzoekschrift tot vragen van verlof voor het eigenbeslag (art. 724 lid 1 Rv.).

   Net als bij alle andere conservatoire beslagen moet deze procedure steeds ook worden bezien tegen de achtergrond van de algemene bepalingen inzake conservatoir beslag. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

   Beslagvrije goederen bij eigenbeslag

   Volgens art. 724 lid 2 Rv. kan geen beslag gelegd worden op goederen, waarvan beslag op grond van art. 475a lid 1 t/m lid 3 Rv. is uitgesloten. Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden, kopje Beslagvrije goederen.

   De bepalingen van het executoriaal derdenbeslag (art. 475ab Rv. tot en met art. 475h Rv.) zijn van overeenkomstige toepassing. Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden.

   Ook zijn art. 475i leden 2 t/m 5 Rv. van overeenkomstige toepassing (die ook over de beslagvrije voet gaan bij periodieke uitkeringen). Zie de pagina Executoriaal beslag onder derden, kopje Betekening van het beslag aan de geëxecuteerde.

   Aanvang termijn afgifte na executoriaal worden beslag onder zichzelf

   Wanneer er een executoriale titel is verkregen, kunnen de goederen – na verstrijken van de termijn vermeld in art. 479j lid 1 Rv. – aan de deurwaarder ter executie worden afgegeven.

   Deze termijn van veertien dagen begint uiteraard pas te lopen vanaf de dag dat de schuldeiser een executoriale titel heeft verkregen én deze voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, én aan de schuldenaar is betekend (art. 724 lid 3 Rv.).

   De executant is dan bevoegd de door hem aan de geëxecuteerde verschuldigde goederen of af te geven zaken over te geven aan de deurwaarder ter executie volgens de gewone regels voor zodanige goederen of zaken voorgeschreven.

   Wanneer geen eigenbeslag?

   Eigenbeslag kan niet worden benut om de executie van de vordering van de wederpartij tegen te gaan. Dit wordt aangemerkt als misbruik van recht (zie de pagina Begripsbepalingen, art. 3:13 B.W. misbruik van bevoegdheid c.q. misbruik van recht). De Voorzieningenrechter zal het verlof tot het leggen van een dergelijk beslag weigeren.

   Rechtspraak

   Rb. Den Haag 21 december 2018 (Biopromotions/TN Plastics) – eigenbeslag op toegewezen executoriale vordering van wederpartij is misbruik van recht, tenzij redelijkerwijs vaststaat dat de vordering waarvoor beslag is gelegd “hard” is.

   HR 27 november 2009 (Ontvanger/NN te Polen) – beslag Belastingdienst onder zichzelf is geoorloofd; eigenbeslag is juist bedoeld voor het geval de beslaglegger niet kan verrekenen.

   Rb. Amsterdam 31 augustus 2004 (NJF 2004, NJF 529) beslag onder de deurwaarder op krachtens executie betaalde is verkapt eigenbeslag.

   Rb. Breda 8 september 2004 (NJF 2004, 544) eigenbeslag afgewezen omdat tegenvordering verzoeker onvoldoende vaststaat.

   Auteur & Last edit

   [MdV, 23-06-2018; bijgewerkt 1-08-2023]

   Conservatoir beslag onder de schuldeiser (Afd. 5, Titel 4, Boek III Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!