Oneerlijke bedingen consumentenrecht

Het Nederlandse recht biedt consumenten bescherming tegen oneerlijke bedingen door middel van verschillende wetten en regelingen. Een belangrijke wet op dit gebied is het Burgerlijk Wetboek, met name Boek 6, Titel 5A, dat de regels bevat met betrekking tot algemene voorwaarden. Zie de kennisbank pagina Algemene voorwaarden.

De belangrijkste bescherming tegen oneerlijke bedingen is te vinden in de regels van de onredelijk bezwarende bedingen. Deze regels bepalen dat bepalingen in algemene voorwaarden die de consument onredelijk benadelen, vernietigbaar zijn. Een beding kan bijvoorbeeld als onredelijk bezwarend worden beschouwd als het de consument in een aanzienlijk nadeligere positie plaatst dan de ondernemer, zonder dat hier een rechtvaardiging voor is.

Daarnaast is er specifieke wetgeving, zoals de Wet oneerlijke handelspraktijken, die consumenten beschermt tegen misleidende en agressieve praktijken van ondernemers. Deze wet verbiedt onder andere het gebruik van misleidende of agressieve bedingen in overeenkomsten met consumenten.

Ten slotte heeft Nederland ook de Europese richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten in de wet opgenomen. Zie de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van 11 mei 2005 ter bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen binnen de interne markt.

Zie voor verdieping de kennisbank pagina Oneerlijke handelspraktijken.

[MdV, 18-11-2023]

Specialisten

Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

HIER UW VISITEKAARTJE?

Pagina inhoud

  Oneerlijke bedingen consumentenrecht

  Het Nederlandse recht biedt consumenten bescherming tegen oneerlijke bedingen door middel van verschillende wetten en regelingen. Een belangrijke wet op dit gebied is het Burgerlijk Wetboek, met name Boek 6, Titel 5A, dat de regels bevat met betrekking tot algemene voorwaarden. Zie de kennisbank pagina Algemene voorwaarden.

  De belangrijkste bescherming tegen oneerlijke bedingen is te vinden in de regels van de onredelijk bezwarende bedingen. Deze regels bepalen dat bepalingen in algemene voorwaarden die de consument onredelijk benadelen, vernietigbaar zijn. Een beding kan bijvoorbeeld als onredelijk bezwarend worden beschouwd als het de consument in een aanzienlijk nadeligere positie plaatst dan de ondernemer, zonder dat hier een rechtvaardiging voor is.

  Daarnaast is er specifieke wetgeving, zoals de Wet oneerlijke handelspraktijken, die consumenten beschermt tegen misleidende en agressieve praktijken van ondernemers. Deze wet verbiedt onder andere het gebruik van misleidende of agressieve bedingen in overeenkomsten met consumenten.

  Ten slotte heeft Nederland ook de Europese richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten in de wet opgenomen. Zie de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van 11 mei 2005 ter bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen binnen de interne markt.

  Zie voor verdieping de kennisbank pagina Oneerlijke handelspraktijken.

  [MdV, 18-11-2023]

  Specialisten

  Hier komen visitekaartjes van specialisten in dit rechtsgebied

  HIER UW VISITEKAARTJE?

  Terug naar Kennisbank

  Bron van Juridische Kennis