LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Huur (Titel 4, Boek 7 B.W.)Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Huur van woonruimte (Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.)

Inleiding huur woonruimte

De huur van woonruimte kent een wat meer uitgebreide regeling in Afd. 5, Titel 4, Boek 7 B.W.. De afdeling omvat 50 artikelen, verdeeld over vier onderafdelingen (paragrafen). Centrale gedachte is de bescherming van de huurder – met name als het gaat om woonruimte – als de zwakkere partij. Daarnaast zijn er in de wet bepalingen opgenomen die het belang van een eerlijke verdeling van huisvesting te waarborgen. Recentelijk zijn daar elementen van consumentenbescherming bijgekomen.

Dwingend recht

De regeling is van dwingend recht (art. 7:282 B.W.). Er kan niet ten nadele van de huurder of onderhuurder van worden afgeweken.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-09-2018]

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.