Pagina inhoud

  Conservatoir beslag tot afgifte en levering (Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.)

  Inleiding conservatoir beslag tot afgifte en levering

  Voor conservatoir beslag tot afgifte en/of levering geeft de wet een bijzondere regeling in Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.. De afdeling omvat 43 bepalingen (art. 730 Rv. tot en met art. 764 Rv.).

  Net als bij alle andere conservatoire beslagen moet deze regeling steeds ook worden bezien tegen de achtergrond van de algemene bepalingen inzake conservatoir beslag. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

  NB De links worden gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

  Wanneer is beslag tot afgifte van een zaak en/of levering van een goed mogelijk?

  Eenieder, die recht heeft op afgifte van een roerende zaak of levering van een goed of die zodanig recht door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging of ontbinding kan verkrijgen, kan deze zaak of dit goed ter bewaring van dit recht in beslag nemen (art. 730 Rv.).

  Conservatoir beslag afgifte soortzaken en oogst

  Wanneer het soortzaken – oftewel generieke zaken, zoals bvb. aardappelen – betreft, dan kan de deurwaarder een keuze maken uit de door hem bij de beslagene aangetroffen soortzaken, tenzij de beslagene een – redelijke – andere keuze maakt (art. 731 Rv.).

  Conservatoir beslag op nog te oogsten zaken

  Wanneer het beslag wordt gelegd op nog te oogsten zaken, dan kan de deurwaarder beslag leggen op de onroerende zaak waar de in beslag te nemen zaken zich (in) bevinden op de wijze van art. 494 Rv.. Dit beslag wordt blijkens die bepaling gelegd volgens de regels van het conservatoir beslag op een onroerende zaak (art. 732 Rv.). Zie ook de pagina Executoriaal beslag roerende zaken en de pagina Executoriaal beslag onroerende zaken.

  Het beslag rust dan uiteraard uitsluitend op de te velde staande producten. Na de oogst komt het beslag op de geoogste producten te liggen. De bevoegdheid om een bewaarder voor al geoogste vruchten aan te wijzen krachtens art. 451 Rv. komt in dat geval te liggen bij de Voorzieningenrechter. De beslaglegger moet daar wel expliciet om vragen.

  Conservatoir beslag tot afgifte bij verdeling gemeenschap

  Degene die verdeling van een gemeenschap kan vorderen, kan de daartoe behorende goederen in beslag nemen, voor zover zij in het bijzonder in aanmerking komen om aan hem of aan de deelgenoot voor wiens aandeel hij optreedt, te worden toegedeeld (art. 733 lid 1 Rv.). Naast de deelgenoot zelf kan in bepaalde gevallen diens recht ook worden uitgeoefend door een derde, zoals de curator in een faillissement. Zie ook de pagina Verdeling van een gemeenschap.

  Het beslag op die zaken vervalt, wanneer deze worden toegedeeld aan een andere deelgenoot (art. 733 lid 2 Rv.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 22-03-2021; laatste bewerking 9-09-2021]

  Conservatoir beslag tot afgifte en levering (Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Pagina inhoud

   Conservatoir beslag tot afgifte en levering (Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.)

   Inleiding conservatoir beslag tot afgifte en levering

   Voor conservatoir beslag tot afgifte en/of levering geeft de wet een bijzondere regeling in Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.. De afdeling omvat 43 bepalingen (art. 730 Rv. tot en met art. 764 Rv.).

   Net als bij alle andere conservatoire beslagen moet deze regeling steeds ook worden bezien tegen de achtergrond van de algemene bepalingen inzake conservatoir beslag. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

   NB De links worden gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

   Wanneer is beslag tot afgifte van een zaak en/of levering van een goed mogelijk?

   Eenieder, die recht heeft op afgifte van een roerende zaak of levering van een goed of die zodanig recht door een rechterlijke uitspraak tot vernietiging of ontbinding kan verkrijgen, kan deze zaak of dit goed ter bewaring van dit recht in beslag nemen (art. 730 Rv.).

   Conservatoir beslag afgifte soortzaken en oogst

   Wanneer het soortzaken – oftewel generieke zaken, zoals bvb. aardappelen – betreft, dan kan de deurwaarder een keuze maken uit de door hem bij de beslagene aangetroffen soortzaken, tenzij de beslagene een – redelijke – andere keuze maakt (art. 731 Rv.).

   Conservatoir beslag op nog te oogsten zaken

   Wanneer het beslag wordt gelegd op nog te oogsten zaken, dan kan de deurwaarder beslag leggen op de onroerende zaak waar de in beslag te nemen zaken zich (in) bevinden op de wijze van art. 494 Rv.. Dit beslag wordt blijkens die bepaling gelegd volgens de regels van het conservatoir beslag op een onroerende zaak (art. 732 Rv.). Zie ook de pagina Executoriaal beslag roerende zaken en de pagina Executoriaal beslag onroerende zaken.

   Het beslag rust dan uiteraard uitsluitend op de te velde staande producten. Na de oogst komt het beslag op de geoogste producten te liggen. De bevoegdheid om een bewaarder voor al geoogste vruchten aan te wijzen krachtens art. 451 Rv. komt in dat geval te liggen bij de Voorzieningenrechter. De beslaglegger moet daar wel expliciet om vragen.

   Conservatoir beslag tot afgifte bij verdeling gemeenschap

   Degene die verdeling van een gemeenschap kan vorderen, kan de daartoe behorende goederen in beslag nemen, voor zover zij in het bijzonder in aanmerking komen om aan hem of aan de deelgenoot voor wiens aandeel hij optreedt, te worden toegedeeld (art. 733 lid 1 Rv.). Naast de deelgenoot zelf kan in bepaalde gevallen diens recht ook worden uitgeoefend door een derde, zoals de curator in een faillissement. Zie ook de pagina Verdeling van een gemeenschap.

   Het beslag op die zaken vervalt, wanneer deze worden toegedeeld aan een andere deelgenoot (art. 733 lid 2 Rv.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 22-03-2021; laatste bewerking 9-09-2021]

   Conservatoir beslag tot afgifte en levering (Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!