Vrijwaring (Par. 2, Afd. 10, Boek 1 Rv.)

Inleiding vrijwaring

Vrijwaring is de rechtsfiguur, waarbij een derde partij (C) (de waarborg) in een procedure wordt betrokken door de gedaagde (B) tegen wie een vordering is ingesteld. De gedaagde vordert daarbij, dat de waarborg zal worden veroordeeld hetgeen te voldoen waartoe de gedaagde in de hoofdzaak veroordeeld zal worden.

In de basis is er dus een procedure aanhangig (de hoofdzaak), waarin de eiser (A) iets vordert van de gedaagde (B). De gedaagde – die in die relatie wordt aangeduid als “de gewaarborgde” – verzoekt de rechter om de waarborg in vrijwaring te mogen oproepen, en zo in een parallel aan de hoofdzaak verlopende procedure, de vrijwaringsprocedure, bij de in de hoofdzaak ingestelde vordering te betrekken.

De vrijwaringsprocedure is geregeld in Par. 2, Afd. 10 van Titel 2, Boek 1 Rv. (niet-digitaal) (art. 210-216 Rv.). De regeling geldt ook in de digitale KEI-procedure en staat daar nog steeds in Par. 2, Afd. 10 (digitaal).

*NB de links op deze pagina verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor digitaal procederen. Zie voor niet-digitaal deze link.

Vrijwaringsincident: voor alle weren

De gedaagde moet het incident, waarbij hij in de hoofdzaak verzoekt een derde in vrijwaring te mogen oproepen, voor alle weren in de hoofdzaak voeren (art. 210 lid 1 Rv. niet-digitaal) en (art. 210 Rv. digitaal). Uiteraard moet de conclusie tot vrijwaring “met redenen omkleed” zijn.

Zowel gedaagde als eiser

Niet alleen de gedaagde kan een derde in vrijwaring roepen, ook de oorspronkelijk eiser kan dit, als er door de gedaagde tegen hem een reconventionele vordering wordt ingesteld.

Inkleding van de eis in vrijwaring

Bij het formuleren van de eis in vrijwaring moet goed worden nagedacht over de formulering. Omdat de beslissing in de vrijwaring een afzonderlijke beslissing is, is het handig als uit het vrijwaringsvonnis is op te maken waartoe de gedaagde in de hoofdzaak veroordeeld is en wat dus verhaald kan worden op de in vrijwaring opgeroepen partij. Zeker als de vrijwaringstitel in het buitenland verhaald moet worden.

Auteur & Last edit

[MdV, 2-02-2018]

1 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 51 vote, average: 4,00 out of 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.