Vzr. Rb. Amsterdam 27 augustus 2002 (Goldtron/Media Most)

Feiten Goldtron/Media Most Goldtron had een verzoekschrift ingediend bij de Voorzieningenrechter voor het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van een Russisch arbitraal vonnis op de voet van art. 1075 Rv.. Media Most had aandelen gekocht van Goldtron, en in de overeenkomst was bedongen dat geschillen zouden worden voorgelegd aan de International Commercial Arbitration…

Hof Amsterdam 10 november 2020 (DJ Van Dyk/Alda Events)

Feiten van Hof Amsterdam 10 november 2020 (Van Dyk/Arda) In de zaak Hof Amsterdam 10 november 2020 (DJ Van Dyk/Alda Events) had Arda Events B.V. de Duitse DJ Paul van Dyk had ingehuurd om op te treden op het door DJ Armin van Buren georganiseerde State of Trance Festival in Utrecht op 27 en 28 februari 2016.…

Rb. Rotterdam 21 september 2022 (benadeelden aardschokken Brazilië/Braskem S.A. c.s.)

In Rb. Rotterdam 21 september 2022 (benadeelden aardschokken Brazilië/Braskem S.A. c.s.) heeft de rechtbank zich gebogen over het verweer, dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft ten aanzien van de Braziliaanse moedermaatschappij Braskem S.A., die met haar Nederlandse dochtermaatschappijen, die naast haar in rechte zijn betrokken. De eisers stellen in Brazilië schade te hebben geleden…

Rb. Middelburg 5 maart 2008 (Ahlmarco/URS België)

Vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is In deze zaak voor Rb. Middelburg 5 maart 2008 (Ahlmarco/URS België) is een enigszins ingewikkelde IPR-puzzel aan de orde. Naar aanleiding van de hulpverlening aan een aan Ahlmarco toebehorend zeeschip door de Unie van Redding- en Sleepdienst België (URS België) N.V., dat op de Schelde in het Nauw…

HR 5 juli 2019 (kinderontvoering tijdens Indiase echtscheiding)

Het arrest HR 5 juli 2019 (kinderontvoering tijdens Indiase echtscheiding) speelt in het kader van de echtscheiding tussen een Indiase man en een Pakistaanse vrouw, die met het minderjarig kind van partijen (en een kind uit een eerdere relatie) naar Nederland was verhuisd toen het echtpaar ging scheiden. In deze zaak verzoekt de vrouw de…

HR 12 januari 2018 (nevenvoorziening ouderlijk gezag Indiase echtscheiding)

In de zaak leidend tot het arrest HR 12 januari 2018 (nevenvoorziening ouderlijk gezag Indiase echtscheiding) heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over een tweetal vraagstukken. Allereerst beoordeelde de Hoge Raad de bevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot een verzoek tot echtscheiding tussen een Nederlandse vrouw en een Indiase man. Daarnaast was de…

HR 23 september 2016 (erkenning uitspraak ouderlijk gezag Amerikaanse rechter)

In het arrest HR 23 september 2016 (Erkenning beslissing inzake het ouderlijk gezag van de Amerikaanse rechter in Pennsylvania) werd de beslissing inzake het ouderlijk gezag (inhoudende toewijzing van de kinderen aan de man in de US) in de voltooide procedure in Pennsylvania door de Nederlandse rechter via een ‘nieuwe’ procedure op de voet van…

HR 26 juni 2015 (rechterlijke bevoegdheid na onttrekking kinderen aan gezag BJZ)

Het arrest HR 26 juni 2015 (rechterlijke bevoegdheid na onttrekking kinderen aan gezag BJZ) was het derde arrest dat de Hoge Raad wees in een slepende zaak over het gezag over hun kinderen. In dit arrest stond de onttrekking van de kinderen aan het gezag van het Bureau Jeugdzaken (BJZ) centraal. Zie ook de bespreking…

HR 25 maart 2022 (gewone verblijfplaats kind uit VS)

In het arrest HR 25 maart 2022 (gewone verblijfplaats kind uit VS) gaat de Hoge Raad in op de criteria voor de vaststelling van de ‘gewone verblijfplaats’ van het kind. De Raad voor de Kinderbescherming had de rechtbank verzocht om het gezag van de vader en de stiefmoeder – die in de VS wonen – over de…