Ontslagrecht (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding ontslagrecht

Het rechtsgebied binnen het arbeidsrecht waarover het meeste conflicten ontstaan is uiteraard het ontslagrecht. De werkgever wil van de werknemer af, maar de werknemer probeert zich zo goed mogelijk te verdedigen en zijn baan te behouden. De regeling van het ontslagrecht vinden we in Afd. 9 van Titel 10 Boek 7.

WWZ

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht in juli 2015 drastisch gewijzigd. Het systeem van ontslagrecht en de ontslagprocedures zijn grondig hervormd, zodat alle arbeidsrecht juristen weer op herscholing moesten om zich de nieuwe regeling eigen te maken.

Een belangrijke rol binnen het ontslagrecht speelt ook hier weer de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie. Op grond van de eerder ingevoerde regelgeving ten behoeve van de re-integratie (o.a. de Wet Poortwachter) bedoeld om de instroom in de WIA tegen te gaan en de arbeidsparticipatie te bevorderen zijn de regels voor werkgever en werknemer ten aanzien van re-integratie aangescherpt. Deze regels zijn een uitwerking van de algemenere bepalingen in Afd. 6 (werkgever) en Afd. 7 (werknemer) van deze Titel.

Ook vormt de regelgeving ter bescherming van de werknemer met een tijdelijk contract een rode lijn in de ontslagregels.

Rechtspraak

HR 18 januari 2019 (werknemer/Shell Exploration) – met het criterium in art. 7:669 lid 1 en lid 3 sub h B.W. “niet rede liggend en niet mogelijk” is niet beoogd de werkgever een resultaatsverbintenis op te leggen bij herplaatsing van een arbeidsongeschikte werknemer. De werkgever mag opzeggen als herplaatsing redelijkerwijs niet mogelijk is in de gegeven omstandigheden.

Andere relevante pagina’s

Arbeidsovereenkomst (Titel 10, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Loon (Afd. 2, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Vakantierechten (Afd. 3, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Gelijke behandeling (Afd. 4, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Boetebedingen, proeftijd en non-concurrentie (Afd. 5, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Ongeoorloofde concurrentie ex-werknemer

Bijzondere verplichtingen werkgever (Afd. 6, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere verplichtingen werknemer (Afd. 7, Titel 10, Boek 7  B.W.)

Overgang van onderneming (Afd. 8, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Ontslagrecht (Afd. 9, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers (Afd. 10, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen uitzendovereenkomst (Afd. 11, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Bijzondere bepalingen zee-arbeidsovereenkomst (Afd. 12, Titel 10, Boek 7 B.W.)

De zeevarende in de visserij (Afd. 12A, Titel 10, Boek 7 B.W.)

[MdV, 10-09-2016]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.