Incidentele vorderingen (Afd. 10, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding incidenten

In de dagvaardingsprocedure kunnen zogeheten “incidenten” worden opgeworpen. Dit zijn vorderingen en verzoeken, waarmee de procespartijen de rechter een verzoek kunnen doen in het kader van de eigenlijke procedure. De verschillende soorten incidenten komen aan de orde in Titel 2, afd. 10 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (“Rv.” – niet digitaal).

De afdeling omvat 18 bepalingen (art. 208 Rv. tot en met art. 224 Rv.), verdeeld over zes paragrafen.

In de onderstaande pagina’s in het menu aan de rechterzijde van deze pagina worden de verschillende incidenten die aan de orde kunnen komen in de dagvaardingsprocedure worden behandeld.

*NB de links op deze pagina verwijzen naar de versie van de wet zoals die geldt voor niet-digitaal procederen.

Wanneer kun je een incident instellen?

De mogelijkheid van het instellen van een incident verschilt naar de aard van het incident. Soms moet dit direct worden ingesteld, soms kan het ook op een later tijdstip.

Auteur & Last edit

[MdV, 24-04-2016, laatste bewerking 10-11-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.